“ในหลวง”โปรดเกล้าฯองคมนตรีเป็นประธานประกวดวงโยธวาทิตนักเรียนฯ

แบ่งปัน

เมื่อวันที่1เมษายน2555 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ เป็นประธานการประกวดวงโยธวาทิตนักเรียน นักศึกษา ชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 31 ประจำปี 2555 ณ สนามศุภชลาศัย กรีฑาสถานแห่งชาติ

ซึ่งกรมพลศึกษาจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาแสดงความสามารถด้านดนตรี และให้สถานศึกษาได้พัฒนาวงโยธวาทิต โดยแบ่งการประกวดเป็นประเภท ก ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้แก่ โรงเรียนอรรถวิทย์พณิชยการ ส่วนประเภท ข ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร, ประเภท ค, ประเภทนั่งบรรเลง และประเภทเดินแถวมาร์ชชิ่ง ที่จัดปีนี้เป็นปีแรก ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และประเภทประถมศึกษา ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

และวานนี้(2เม.ย.) นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1 ทับ 2555 ณ สำนักงาน กปร.โดยมีนายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ เลขาธิการ กปร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกฯ ในปีงบประมาณ 2550 ถึง 2554

อาทิ โครงการฟื้นฟูพื้นที่การเกษตรที่เสียหาย อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ นอกจากนี้ ยังมีรายงานสรุปการสัมมนาหญ้าแฝกนานาชาติ ครั้งที่ 5 ที่เมืองลัคเนา ประเทศอินเดีย ซึ่งสำนักงาน กปร.จะนำผลสรุปไปใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน เพิ่มพื้นที่ปลูกหญ้าแฝก และนำไปใช้ให้เป็นระบบมากขึ้น รวมทั้งการแต่งตั้งคณะทำงานโครงการป้องกันและอนุรักษ์ดินและป้องกันดินถล่ม ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2554
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 10319 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2019 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics