“สถาบันสันติศึกษา” ชงร่างแก้รธน.เสนอเลือกตั้ง ส.ส.ร.200 คน

แบ่งปัน

        วันนี้( 22 มี.ค.2555 ) “สถาบันสันติศึกษา” ชงร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ เสนอเลือกตั้ง ส.ส.ร.200 คนต่อ กมธ.แก้รัฐธรรมนูญวันนี้

        นายโคทม อารียา อาจารย์ประจำสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า วันนี้จะนำร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของสถาบันฯ ไปนำเสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมรัฐสภา โดยได้นำผลการศึกษาเปิดเวทีมาประมวลเป็นร่าง ว่าจะแก้มาตรา 291 อย่างไร

        อย่างไรก็ตามเบื้องต้นได้เสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของสถาบันฯ ให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญ 200 คน ที่มาจากการเลือกตั้ง ตามสัดส่วนประชากรแต่ละจังหวัด พร้อมพ่วงเรื่องคุณสมบัติลงไปด้วย

 
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 35995 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2019 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics