บก. แนวหน้า : คดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ

แบ่งปัน

 

บก. แนวหน้า

 

    สถาบันพระมหากษัตริย์ของราชอาณาจักรไทย อยู่คู่กับประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานรัฐไทยตั้งเป็น ชาติขึ้นมาได้จนถึงทุกวันนี้เพราะพระปรีชาสามารถของ พระมหากษัตริย์นับตั้งแต่อาณาจักรอ้ายลาวเรื่อยมา จนถึงยุคกรุงรัตนโกสินทร์ภายใต้พระบรมโพธิสมภารของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชวงศ์จักรี

  ในอดีตนั้นเคยมีคนไทยก้าวล่วงและหมิ่นพระบรม เดชานุภาพของพระมหากษัตริย์ครั้งร้ายแรงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 7 เมื่อนายถวัลย์ ฤทธิเดช ซึ่งเป็นที่ทราบดีว่าเป็นคนใกล้ชิดกับคณะราษฎรที่ก่อการรัฐประหารเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2475 ได้ยื่นฟ้องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 7 ขอให้ศาลยึดทรัพย์ของพระองค์หลังเหตุการณ์กบฏบวรเดช

  เหตุการณ์ในครั้งนั้นได้สร้างความสะเทือนใจต่อประชาชนผู้ที่ยังจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นอย่างมากในอดีตนั้นไม่เคยมีกลุ่มบุคคลที่มารวมตัวกัน พยายามขอลดอำนาจของพระมหากษัตริย์มากเท่าในยุคปัจจุบันนับตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมามีกลุ่มบุคคลและสถาบันที่เป็นพรรคการเมืองได้แสดงอาการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพมากขึ้นจนเกิดคดีมากมายถึง 500 กว่าคดี

   เมื่อรวบรวมคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพและ นำมาวิเคราะห์กันอย่างละเอียดแล้วจะพบว่ากลุ่มบุคคลที่ตกเป็นผู้ต้องหาและกลุ่มบุคคลที่ใช้ชื่อรวมกันว่าคณะ นิติราษฎร์นั้นมีความเชื่อมโยงกันทั้งทางตรงและทางอ้อม บางคนก็เป็นแกนนำของขบวนการก่อการร้ายที่ออกมาเผาบ้านเผาเมืองเมื่อวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2553 ที่ผ่านมา

  รายชื่อของบุคคลที่ตกเป็นผู้ต้องหาในคดี หมิ่นพระบรมเดชานุภาพได้มีการรวบรวมไว้จนถึงปัจจุบัน ว่ามีทั้งหมดไม่น้อยกว่า 50 คน เช่น จตุพร พรหมพันธุ์, นิสิต สินธุไพร, สุรภักดิ์ ภูไชยแสง, ณัฐกานต์ สกุลดาราชาติ, สุรพศ ทวีศักดิ์, สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล, นรเวศย์ ยศปิยะเสถียร, ก่อแก้ว พิกุลทอง, เลอพงษ์ วิไชยคำมาตย์, พิษณุ พรหมสร, ณัฐ สัตยาภรณ์พิสุทธิ์, ธนพล บำรุงศรี, ธันย์ฐวุฒิ ทวีวโรดมกุล, ชูพงษ์ ถี่ถ้วน, สุรชัย ด่านวัฒนานุสรณ์, สมยศ พฤกษาเกษมสุข, ชูชีพ ชีวสุทธิ์, โรเบิร์ต อัมสเตอร์ดัม, โอลิเวอร์ รูดอล์ฟ จูเฟอร์, เอกชัย หงส์กังวาน, เสถียร รัตนวงษ์, สุริยันต์ กกเปือย, อากงหรือ อำพล ตั้งนพกุล

  วันชัย แซ่ดัน, กิตติ แสนสุขโรจน์วงศ์, ทศพร ฤทัย ประเสริฐสูง, ชาญวิทย์ จริยานุกูล, วิภาส รักสกุลไทย, วิเศษ พิชิตลำเค็ญ, นาวาอากาศตรี ชนินทร์ คล้ายคลึง, วราวุธ ฐานังกรณ์, ปภัสชนัญญ์ ฉิ่งอินทร์, จักรภพ เพ็ญแข, สุวิชา ท่าค้อ, แฮรี่ นิโคไลดส์, รัชพิณ จันทร์เจริญ, โชติศักดิ์ อ่อนสูง, ชุติมา เพ็ญภาค, จิตรา คชเดช, ดารณี ชาญเชิงศิลปกุล, รศ.ดร.ใจ อึ๊งภากรณ์ ฯลฯ

   มีนักกฎหมายวิเคราะห์ว่าถึงแม้ประเทศไทย จะมีประมวลกฎหมายอาญามาตราที่ 112 ใช้บังคับ อยู่ก็ยังมีคนที่ถูกล้างสมองจากสื่อสารมวลชนต่างๆ และก่อคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเป็นจำนวนมาก ถ้าหากมีการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวก็อาจจะทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์ถูกลบหลู่เพิ่มมากขึ้นจนน่าเป็นห่วงก็เป็นได้

 

 

 

 

 
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 35995 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2019 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics