ปปง. เตรียมแถลงเส้นทางเงิน “สุพจน์” บ่ายนี้

แบ่งปัน

      วันนี้(31ม.ค.2555) ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ ปปง. ในวันนี้ มีการประชุมกรรมการธุรกรรมทางการเงิน เกี่ยวกับคดีนายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม ปลัดกระทรวงคมนาคม ช่วยราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นการประชุมนัดแรกในการตรวจสอบเส้นทางการเงิน และข้อมูลบัญชีทรัพย์สินทั้งหมด

        โดยก่อนหน้านี้ ปปง.ได้เรียกบริษัทรับเหมาโครงการที่เชื่อว่าจะเกี่ยวข้องกับการทุจริต ขณะที่นายสุพจน์ยังดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวง มาให้ข้อมูลแล้ว

        เบื้องต้นจากการตรวจสอบข้อมูลเท่าที่ได้รับ พบความชัดเจนของเส้นทางการเงิน และการทำธุรกรรมบางส่วน ซึ่งต้องนำข้อมูลทั้งหมดเข้าพิจารณา อย่างไรก็ตาม ปปง.จะแถลงผลการประชุม ในเวลา 13.30 น.

 

 

 
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 35995 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2019 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics