ผักกาดหอม : ลดสถานะ“กษัตริย์” ??

แบ่งปัน

ลดสถานะ “กษัตริย์” ??

                                                                              โดย ผักกาดหอม

หลายครั้งที่กระบวนการแก้ไขกฎหมายนำไปสู่ความขัดแย้งในสังคม นั่นเป็นเพราะผลกระทบที่จะเกิดจากการแก้ไขนั่นเอง

ในอดีตเรามีวิกฤติรัฐธรรมนูญอยู่หลายครั้ง และล้วนสร้างปัญหายุ่งยากตามมามากมาย แต่เราก็ยินดีที่จะเจอกับมันอีกครั้ง เพราะความต่างทางความคิดที่พัฒนาไปสู่การรวบความคิดเฉพาะกลุ่ม กำลังแบ่งแยกให้ประชาชนท้าทายกันเอง

กรณีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2550 อาจเป็นประเด็นใหญ่ แต่การแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 จะเป็นประเด็นที่ใหญ่กว่ามาก

ไม่บ่อยครั้ง  นักที่การขับเคลื่อนเพื่อให้มีการแก้ไขกฎหมาย   จะไม่มีนักการเมือง  เข้ามามีส่วนร่วมโดยตรง   แต่กลับเป็นกลุ่มนักวิชาการและมวลชนของพรรคการเมืองร่วมมือกัน

ใช่แล้วเรากำลังพูดถึงการเข้าชื่อเพื่อเสนอกฎหมายแก้ไข ป.วิอาญา  มาตรา 112

หลักการในการแก้ไขที่เขียนโดย  คณะนิติราษฎร์ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะพอสมควรแล้ว ประเด็นหลักๆ คือ

แยกความผิดต่อกษัตริย์ออกจากความมั่นคงแห่งรัฐ  พูดง่ายๆ เป็น การเปลี่ยนหลักการกฎหมายครั้งใหญ่  คนในนิติราษฎร์อย่าเพิ่งหัวร่อ  ชี้หน้าด่า “ไอ้พวกขวาจัด”  เพราะต่อไปวันข้างหน้า   อาจต้องมีการตีความว่าสถานะของ  “กษัตริย์” เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของรัฐหรือไม่ และอย่างไร

ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐ ใน ป.วิอาญา ตั้งแต่มาตรา 113 ถึง 118  อาจจะตอบคำถามได้ว่า คณะนิติราษฎร์คิดอะไร และจะให้เป็นเช่นไร

ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐ อาทิ ความผิดฐานกบฏ ล้มล้างรัฐธรรมนูญ ล้มล้าง 3 อำนาจอธิปไตย แบ่งแยกราชอาณาจักร ยุยงให้ตำรวจ  ทหาร หนีราชการ ยุยงนัดหยุดงานเพื่อบังคับรัฐบาล การกระทำที่เหยียดหยามประเทศชาติ และความผิดต่อกษัตริย์นั้น “คณะนิติราษฎร์”รู้สึกว่า ความผิดต่อกษัตริย์ไม่ควรจัดอยู่ในหมวดหมู่นี้อย่างนั้นหรือ?

ต้องการลบสีน้ำเงินออกไปจากธงชาติไทยกันอย่างนั้นหรือ

ตราบเท่าที่เรายังมีรัฐธรรมนูญระบุให้ กษัตริย์เป็นประมุขแห่งรัฐ อยู่ในฐานะเป็นที่เคารพสักการะ ผู้ใดจะละเมิดมิได้ เราจำต้องมีกฎหมายคุ้มครองเป็นพิเศษ

ถ้าปฏิเสธว่าไม่ใช่ ก็ต้องมีคำอธิบายที่เข้าใจได้ว่า หากความผิดต่อประมุขแห่งรัฐมิใช่ความผิดต่อความมั่นคงแห่งรัฐ แต่เป็นความผิดเฉพาะตัวแล้วนั้น  ต่างอะไรกับการหมิ่นประมาทระหว่างบุคคลทั่วไป

และถ้ายังยืนยันว่า มิได้ลดสถานะของกษัตริย์มาเทียบเท่ากับบุคคลธรรมดา ก็ต้องตอบคำถามว่าเหตุใด ถึงได้ลอก ป.วิอาญา มาตรา 330 เกี่ยวกับการพิสูจน์ความผิดซึ่งใช้กับบุคคลธรรมดา มาใช้กับ “กษัตริย์” ด้วยเล่า

ปัญหาที่แท้จริงอยู่ที่ ป.วิอาญา 112 จริงหรือไม่?คณะนิติราษฎร์เองก็รู้ว่าความจริงคืออะไร กฎหมายมาตรานี้อาจมีปัญหาบ้าง เพราะมีการนำมาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมือง

นั่นเป็นเรื่องจริง  แต่มิได้ถี่เหมือนช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา  ความถี่นี้มาจากอะไร มาจาก ม.112 เช่นนั้นหรือ  หรือว่ามีคนใช้มาตรานี้เพื่อประโยชน์ทางการเมืองมากขึ้น  ถ้าเป็นเช่นนั้นเป้าหมายของการแก้ไข  ก็เพื่อมิให้การเมืองนำข้ออ้างหมิ่นพระบรมเดชานุภาพมาใช้กันพร่ำเพรื่อมิใช่หรือ

แต่แนวทางของคณะนิติราษฎร์มิได้ตอบโจทย์ดังกล่าวแม้แต่น้อย กลับลดสถานะของ “กษัตริย์” ลงอย่างมีเลศนัย

ถามอีกครั้งอยากให้ธงชาติไทยมีแค่ 2 สีใช่หรือไม่?.

ขอขอบคุณ ไทยโพสต์
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 10319 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2019 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics