“นครบาล” สรุปอุบัติเหตุ 7 วันอันตราย

แบ่งปัน

      วันนี้(5 ม.ค.2554) นครบาล สรุป 7 วันอันตรายเกิดอุบัติเหตุลดลง พร้อมเพิ่ม 3 ข้อหาหลักในการกวดขันวินัยจราจร ความผิดเกี่ยวกับแผ่นป้ายทะเบียน มาตรฐานค่าควันดำ เสียงดัง ของเครื่องยนต์ และจอดรถในที่ห้ามจอด

       พล.ต.ต.วรศักดิ์ นพสิทธิพร รองผบช.น.รับผิดชอบงานด้านจราจร เปิดเผยสถิติการเกิดอุบัติเหตุช่วง 7 วันอันตราย ในเทศกาลปีใหม่ 2555 ว่า ตามนโยบายรัฐบาลได้รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุในเทศกาลปีใหม่ 2555 กำหนดช่วง 7 วันอันตราย ตั้งแต่ วันที่ 29 ธ.ค.54 – 4 ธ.ค. 55 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร บช.น.ได้ตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555 ทำการตรวจสอบ ติดตาม และประสานงานการปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวบรวมข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ เพื่อหาแนวทางแก้ไขให้ตรงจุดสอดคล้องกับมาตรการของรัฐบาล ลดความสุญเสียชีวิตทรัพย์สิน ให้น้อยลงกว่าปี 2554

        พล.ต.ต.วรศักดิ์ กล่าวอีกว่า สถิติการเกิดอุบัติเหตุ ช่วง 7 วันอันตราย ปี 2555 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งเทียบกับปี 2554 ดังนี้ ปี 2555 รับแจ้งอุบัติเหตุ 34 ครั้ง รถ/ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุเป็น รถจักรยานยนต์ 25 ราย รถยนต์เก๋ง/แท็กซี่ 5 ราย รถบรรทุก(ปิคอัพ) 4 ราย มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 31 ราย มีผู้เสียชีวิต 12 ราย สำหรับผู้เสียชีวิต รถ/ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุ เป็น รถจักรยานยนต์ 9 ราย รถยนต์ 1 ราย คนเดินเท้า 2 ราย ส่วนสาเหตุหลักที่ทำให้เสียชีวิต คือ ขับขี่รถขณะเมาสุรา ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์และผู้ซ้อนท้ายไม่สวมหมวกนิภัยหรือสวมหมวกนิรภัยที่ ไม่ได้มาตรฐาน มอก. ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ขับรถแซงในที่คับขัน

        พล.ต.ต.วรศักดิ์ กล่าวอีกว่า สรุปได้ว่าเทศกาลปีใหม่ 2555 นี้ การเกิดอุบัติเหตุลดลง 6 ครั้ง(ลดลงคิดเป็นร้อยละ 15) ผู้ได้รับบาดเจ็บ ลดลง 17 ราย (ลดลงคิดเป็นร้อยละ 35.42) แต่ผู้เสียชีวิตมีจำนวนเพิ่มขึ้น 5 ราย (เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 71.43) สำหรับปีใหม่นี้ บช.น.จะ เพิ่มอีก 3 ข้อหาหลักในการกวดขันวินัยจราจร คือ ความผิดเกี่ยวกับแผ่นป้ายทะเบียน มาตรฐานค่าควันดำ เสียงดัง ของเครื่องยนต์ และจอดรถในที่ห้ามจอด จากเดิม 7 ข้อหา เป็น 10 ข้อหาหลัก จะเริ่มกวดขันอย่างจริงจัง มกราคม 2555 จึงให้ประชาชนรีบดำเนินการตรวจสอบ ซ่อมบำรุงรถยนต์ของท่านให้สมบูรณ์ปลอดภัยถูกต้องตามกฎหมาย ดูป้ายหรือเครื่องหมายจราจรก่อนจอดทุกครั้ง เพื่อป้องกันอาชญากรรม ลดมลพิษ และลดปัญหาการจราจรติดขัดเนื่องจากจอดในที่ห้ามจอดกีดขวางการจราจรในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 35995 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2019 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics