7 วันอันตราย 6 วันยอดผู้เสียชีวิต 314 ราย

แบ่งปัน

        วันนี้(4ม.ค.2554) ช่วง 7 วันอันตราย ของวันที่ 6 มีผู้เสียชีวิตแล้ว 314 คน ขณะที่บุรีรัมย์แชมป์ 18 ศพ

        ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน(ศปถ.) ในรอบ 6 วันที่ผ่านมา มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 3,227 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 314 คน และบาดเจ็บ 3,116 คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับการรณรงค์ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาพบว่า มีอุบัติเหตุลดลง 371 ครั้ง มีผู้เสียชีวิตลดลง 11 คน คิดเป็น 3.38 เปอร์เซ็นต์ และมีผู้บาดเจ็บลดลง 337 คน หรือคิดเป็น 9.76 เปอร์เซ็นต์

        สำหรับจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุดได้แก่ จ.นครสวรรค์ 104 ครั้ง รองลงมาได้แก่ จ.เชียงราย 103 ครั้ง และเชียงใหม่ 87 ครั้ง ส่วนจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุดได้แก่ จ.บุรีรัมย์ 18 คน รองลงมาได้แก่ จ.นครสวรรค์ 17 คน ส่วนเชียงราย นครราชสีมา และกรุงเทพมหานคร มีจำนวนผู้เสียชีวิตเท่ากันอยู่ที่ 11 คน และจังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุดได้แก่ จ.นครสวรรค์ 110 คน รองลงมาได้แก่ จ.เชียงราย 107 และเชียงใหม่ 97 คน

 




ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 35995 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2019 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics