ศปถ.ระบุ 5 วันเสียชีวิตแล้ว 282 ศพ เจ็บอีก 2 พัน

แบ่งปัน

วันนี้(4ม.ค.2554) วันหยุดยาว 7 วันอันตรายช่วงเทศกาลปีใหม่วันที่ 5 เสียชีวิตรวม 282 คน บาดเจ็บอีก 2,783 คน บุรีรัมย์ยังนำแชมป์ตาย 16 ศพ นครสวรรค์เจ็บสะสมสูงสุด 100 คน ส่วนชัยภูมิยังไม่เกิดอุบัติเหตุ ไม่มีผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต

านนี้ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ศปถ.) สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ของวันที่ 5 ในโครงการ 7 วันอันตราย เกิดอุบัติเหตุรวม 2,544 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 282 คน ผู้บาดเจ็บ 2,783 คน โดยจ.เชียงรายเกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด 95 ครั้ง จ.บุรีรัมย์มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด 16 คน จ.นครสวรรค์ มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด 100 คน ส่วนจ.ชัยภูมิยังไม่เกิดอุบัติเหตุ

ายวิบูลย์ สงวนพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เลขานุการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) เปิดเผยถึงการดำเนินงานรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555 ว่า ในวันที่ 2 ม.ค.55 มีจังหวัดที่ไม่เกิดอุบัติเหตุ 10 จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร ชัยภูมิ นครนายก แม่ฮ่องสอน ระยอง ศรีสะเกษ สิงห์บุรี สุโขทัย หนองบังลำภู และอำนาจเจริญ จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต 51 จังหวัด ขณะเดียวกัน จังหวัดที่ไม่มีผู้บาดเจ็บ 13 จังหวัด สำหรับการรณรงค์ฯ ช่วง 5 วันที่ผ่านมา (29 ธ.ค.54 – 2 ม.ค.55) พบว่า จังหวัดชัยภูมิมีสถิติอุบัติเหตุเป็น ศูนย์ไม่เกิดอุบัติเหตุ ไม่มีผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต ขณะที่มีจังหวัดที่ยังไม่มีผู้เสียชีวิตรวม 13 จังหวัด แยกเป็นภาคเหนือ 4 จังหวัด ได้แก่ อุตรดิตถ์ สุโขทัย ตาก และกำแพงเพชร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 จังหวัด ได้แก่ หนองคาย อุดรธานี ชัยภูมิ และศรีสะเกษ ภาคกลาง 1 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี ภาคตะวันออก 1 จังหวัด ได้แก่ ตราด และภาคใต้ 3 จังหวัด ได้แก่ สตูล ยะลา และปัตตานี

นายวิบูลย์กล่าวอีกว่า จากการประสานการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนกับจังหวัดชัยภูมิ พบว่า มาตรการสำคัญที่ทำให้มีสถิติอุบัติเหตุเป็นศูนย์ คือ การจัดตั้งด่านตรวจและจุดบริการทั้งบนถนนสายหลักและ สายรอง โดยเน้นการควบคุมสภาพความปลอดภัยและความพร้อมของยานพาหนะ โดยเฉพาะจักรยานยนต์ หากพบว่ารถไม่อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์และปลอดภัย ห้ามใช้เส้นทางอย่างเด็ดขาด

 

 

 
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 35995 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2019 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics