เอิร์น สุรัตน์ติกานต์ : ทำไมเรารักพระเจ้าอยู่หัว

แบ่งปัน

เอิร์น สุรัตน์ติกานต์ “…เชื่อว่าหลายๆคนคงเปรียบท่าน เช่นเดียวกับเทวดาที่อยู่บนฟ้า …ท่านเป็นเทวดาที่บันดาลความสุขให้กับคนไทย”
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 3977 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2018 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics