เข็มอัปสร สิริสุขะ : ทำไมเรารักพระเจ้าอยู่หัว

แบ่งปัน

20

เข็มอัปสร สิริสุขะ “…เหตุผลเยอะมากจนเราไม่รู้จะเลือกเหตุผลไหนที่จะมาบอกว่ารักพระองค์ท่านเพราะอะไร”
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 3977 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2018 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics