คม ชัด ลึก : กัดกร่อนประเทศ

แบ่งปัน

 

คม ชัด ลึก

 

     ประเทศไทยมีการทุจริตคอรัปชั่นกันมากขึ้น จากการสำรวจล่าสุดปี 2554 โดย ดร.จุรี วิจิตรวาทการเลขาธิการองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย โดยหล่นจากอันดับที่ 78 ในปีที่แล้ว มาเป็นที่ 80 ในปีนี้ ด้วยคะเนน 3.4 จากคะแนนเต็ม 10 รวมทั้งหมด 183 ประเทศทั่วโลก จะเห็นว่าบ้านเราอยู่ในอันดับที่ใกล้เคียงกับประเทศโคลัมเบีย เปรู เซอร์เบีย ซึ่งบางประเทศยังเป็นผู้ผลิตและส่งออกย่าเสพย์ติดรายใหญ่ของโลกเสียอีก แสดงว่าการคอรัปชั่นขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวของหน่วยงานที่เกี่ยวเนื่องกับการปราบปรามการทุจริต

   ความจริงจะไปโทษหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งก็คงไม่ถูกนัก เพราะการทุจริตคอรัปชั่นไม่ได้กัดกินแต่หน่วยงานหรือองคืรใดโดยเฉพาะแต่ลุกลามไปเกือบทั้งหมด ภาคราชการถูกมองว่า เป็นแหล่งหาเงินทุนของนักการเมืองและข้าราชการระดับสูง ที่เสวยสุขจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ยังมีการคอรัปชั่นในลักษณะอื่นอีกมาหมาย องคืกรตำรวจมองเห็นว่าง่ายที่สุด แต่คงไม่ใช่หน่วยงานที่มีรายได้จากการทุจริตมากกว่าหน่วยงานอื่นๆ ความจริงแล้วตำรวจได้เงินจากส่วยไม่มากนัก คล้ายเป็นเบี้ยหัวแตก เทียบไม่ได้กับการคอรัปชั่นในโครงการต่างๆ ที่มีตั้งแต่หลักพัน หลักหมื่นล้านบาท เงินหัวคิวเหล่านี้ได้มาเป็นกอบเป็นกำ สร้างความมั่งคั่งอย่างไม่เกรงกลัวกฎหมาย

    รัฐบาลคือผู้ที่ได้รับมติจากประชาชนให้เข้าไปเป็นผู้แทนฯ ในการบริหารประเทศประเทศ ถ้าไม่ได้เริ่มหรือทำให้ประชาชนหรือข้าราชการประจำเห็นเป็นตัวอย่าง ว่าการทุจริตนั่นเป็นความผิด หน่วยงานระดับล่างลงมาหรือข้าราชการตั้งแต่สูงสุดจนถึงลูกจ้างประจำ จะเดินอยู่ในแถวได้อย่างไร นักการเมืองมักฉกฉวยโอกาสจากวิกฤต ข้าราชการประจำก็รอรับเศษเงินตามน้ำ ทำให้กลไกรับบิดเบี้ยว เกิดการฉ้อราษฎร์บังหลวงไปทุกย่อมหญ้า ภาคเอกชนเองก็มีส่วนทำให้เกิดการคอรัปชั่นไม่น้อย แม้จะมีเอกชนบางส่วนเริ่มมีปฎิกิริยาออกมาต่อสู้กับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐ แต่สุดท้ายกลับเงียบหายไปอาจเพราะทนแรงเสียดทานจากผู้ถือกฎหมายหรืออำนาจไม่ไหว

      ขณะที่หน่วยงานด้านการปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นเหมือน เสือกระดาษ การสอบสวนล่าช้าและมีความโปร่งใสมากมาย คนที่มีอำนาจก็สามารถดึงเรื่องให้ช้าหรือลากไปจนหมดอายุความ กฎหมายหรือบทลงโทษไม่ได้ทำให้ข้าราชการเกิดความเกรงกลัว เม็ดเงินในองค์กรปราบปรามทุจริตรับเงิน้สียเอง ก็ไม่มีใครหน้าไหนกลับเกรง แม่แต่นักลงทุนต่างชาติก็ได้เห็นสิ่งเหล่านี้เช่นกัน ไม่แปลกใจที่ผลสำรวจประเทศไทยมีการคอรัปชั่นเพิ่มสูงขึ้นเพราะเมื่อไรที่หัวส่าย จะให้หางอยู่นิ่งได้อย่างไร

 
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 35995 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2019 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics