อ.ดร.อนุชา ทีรคานนท์ ทำไมเรารักพระเจ้าอยู่หัว

แบ่งปัน

อ.ดร.อนุชา ทีรคานนท์ “ไม่จำเป็นที่ต้องไปอยู่ใกล้ชิดกับพระองค์ท่านทางกายภาพ แต่สิ่งที่พระองค์ท่านได้ทำให้กับประชาชนชาวไทยนั้นใกล้ชิดเรายิ่งกว่าอะไร ทั้งสิ้น”
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 3977 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2018 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics