อุทัยศรี ศรีณรงค์ ทำไมเรารักพระเจ้าอยู่หัว

แบ่งปัน

อุทัยศรี ศรีณรงค์ “…ไม่ว่าจะเป็นท่านทูตหรือว่านายกรัฐมนตรีของประเทศนั้นๆ ก็จะมาบอกว่าพวกคุณโชคดีมากที่ได้เป็นประชาชนชาวไทย”
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 3977 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2018 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics