อรนภา กฤษฎี ทำไมเรารักพระเจ้าอยู่หัว

แบ่งปัน

อรนภา กฤษฎี “…พระองค์ท่านเป็นคนเดียวในโลกนี้ เป็นพระมหากษัตริย์องค์เดียวในโลกนี้ ที่ไม่มีข้อแม้ในการกระทำทุกสิ่งทุกอย่าง”
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 3977 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2018 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics