พล.อ.ปฐมพงษ์ เกษรศุกร์ ทำไมเรารักพระเจ้าอยู่หัว

แบ่งปัน

พล.อ.ปฐมพงษ์ เกษรศุกร์ “…ยังไม่เคนเห็นใครที่จะรักแผ่นดินไทย รักคนไทยมากเท่ากับในหลวงและสมเต็จพระนางเจ้าฯ ได้ทรงงาน”
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 3977 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2018 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics