ผศ.ดร.พรทิพย์ พุกผาสุข ทำไมเรารักพระเจ้าอยู่หัว

แบ่งปัน

ผศ.ดร.พรทิพย์ พุกผาสุข “…จะขอดำเนินรอยตามพระยุคลบาททุกประการ เป็นคนดีของแผ่นดิน ทำความดีถวายพระองค์ด้วยชีวิตของตัวเอง”
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 3977 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2018 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics