นพ.วรชัย ชื่นชมพูนุช ทำไมเรารักพระเจ้าอยู่หัว

แบ่งปัน


นพ.วรชัย ชื่นชมพูนุช “…เราจะนึกถึงตัวท่านเป็นหลัก ว่าท่านยอมอุทิศตนเพื่อความสุขของประชาชนชาวไทยแค่ไหน”
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 3977 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2018 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics