ด.ญ.ศิริคเณศ สกุลยง ทำไมเรารักพระเจ้าอยู่หัว

แบ่งปัน

ด.ญ.ศิริคเณศ สกุลยง “…ขอให้ท่านอยู่ดูแลประเทศไทยไปอีกนาน ขอให้ท่านอยู่คู่กับเราไปอีกนาน”
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 3977 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2018 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics