ดาราณีนุช โพธิปิติ ทำไมเรารักพระเจ้าอยู่หัว

แบ่งปัน

ดาราณีนุช โพธิปิติ  “…ท่านเป็นกษัตริย์ที่เปี่ยมไปด้วยทศพิธราชธรรม ท่านมีอำนาจมากมายถ้าท่านจะใช้มัน แต่ท่านใช้ไปด้วยความเมตตา”
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 3977 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2018 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics