จาตุรงค์ พลบูรณ์ ทำไมเรารักพระเจ้าอยู่หัว

แบ่งปัน

จาตุรงค์ พลบูรณ์ “..ในหลวงรักทุกคน เพราะว่าทุกคนคือ ลูกของพระองค์ท่าน ผมจึงรักในหลวง”
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 3977 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2018 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics