ผบ.ทบ.ปรับโยกย้ายทหารระดับพันเอก – พันโท 221 นาย

แบ่งปัน

 

วันนี้ (19 ..2554) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ. ลงนามในคำสั่ง ทบ.ที่ 298/2554 ลงวันที่ 18 พ.ย.2554 แต่งตั้งโยกย้ายนายทหารระดับ พันเอก และพันโท หรือผู้บังคับกองพัน จำนวน 221 นาย โดยมีการเปลี่ยนตัว ผบ.หน่วยคุมกำลังหลัก ทั้งเหล่าทหารราบ ทหารม้า ทหารปืนใหญ่ ทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน และรบพิเศษ ซึ่งมีการผลักดันนายทหารที่เป็นสายตรงของพล.อ.ประยุทธ์ และ เพื่อนเตรียมทหาร 12 ขึ้นคุมกำลัง

สำหรับตำแหน่งที่น่าสนใจ ในส่วนของกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ (พล.1รอ.) ซึ่งเป็นหน่วยคุมกำลังหลักในกรุงเทพฯ มีดังนี้


พ.ท.จักรกฤษณ์ ศรีนนท์ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ (ผบ.ร.1 พัน 2 รอ.) ซึ่งเป็นอดีตนายทหารคนสนิท(ทส.) ของพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ อดีต รมว.กลาโหม ขึ้นเป็น พันเอก ในตำแหน่ง เสนาธิการกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ ( เสธ.ร.1รอ.) ซึ่งถือเป็นคนแรกของ เตรียมทหาร 32

พ.ท.ปรมาภรณ์ ฉายเหมือนวงศ์ (ตท.30) หน.ฝ่ายกำลังพล กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ (หน.ฝพ.พล.1รอ.) ขยับเป็น ผบ.ร.1 พัน 2 รอ.แทน

พ.ท.นรภัทร กังวานไกล ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ (ผบ.ร.11 พัน 3 รอ.) (ตท.28) เป็น เสนาธิการกรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์ (เสธ.ร.31รอ.)

พ.ท.เผ่าพันธุ์ เจนนุวัตร (ตท.33) รองเสนาธิการกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ (รองเสธ.ร.11รอ.) ขึ้นเป็น ผบ.ร.11 พัน 3 รอ.แทน

กองพลทหารราบที่ 9 (พล.ร.9 ) จ.กาญจนบุรี


พ.ท.วินิจ สว่างเนตร (ตท.29) หัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน กองพลทหารราบที่ 9 (หน.ฝกร.พล.ร.9) เป็น ผู้บังคับกองพันที่ 2 กรมทหารราบที่ 19 (ผบ.ร.19 พัน2)

พ.ท.ธวัชชัย วรรณดิลก (ตท.31) เป็น ผบ.ป.พัน102 รอ.

พ.ท.วรรธ อุบลเดชประชารักษ์ (ตท.34) ผช.ฝ่ายยุทธการกองทัพภาค 1 เป็น ผบ.ร.19 พัน 3

กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน (พล.ปตอ.)


พ.ท.วีรยุทธ วุฒิศิรื (ตท.30) ผบ.ปตอ.พัน1รอ. (ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ที่1) เป็น พันเอก ฝ่ายเสธ.ประจำผบช.

พ.ท.ประภัทร์ ล้อมสมบูรณ์ (ตท.32) นายทหารส่งกำลังบำรุง นปอ. นายทหารฝ่ายเสนาธิการของ พล.ท.ยอดยุทธ บุญญาธิการ ผบ.นปอ. เพื่อนตท.12 ของ ผบ.ทบ. ขึ้นเป็น ผบ.ปตอ.พัน1รอ. แทน

พ.ท.สราวุธ ชินวัตร (ตท.32) หัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน พล.ปตอ. หลานชาย พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ไม่ได้ขึ้นเป็น ผู้บังคับกองพัน แม้ในหน่วยจะมีการคาดกันว่า จะจ่อคิวขึ้นมาเป็นผบ.พันก็ตาม

พ.ท.ศุภฤกษ์ เกตุพันธุ์ (ตท.32)เป็น ผบ.ปตอ.พัน5 พ.ท.ชัยณรงค์ เดือนแรม (ตท.29 ) เป็น ผบ.ปตอ.พัน3

ส่วนของทหารม้า

พ.ต.รณฤทธิ์ หวัดสูงเนิน (ตท.35) รองผบ.ม.พัน29รอ. เป็น ผบ.ม.พัน29 รอ.

พ.ท.ชายธนัธชา วาจรัตน์ (ตท.32 ) นายทหารคนสนิท พ.ท.วิลาส อรุณศรี ผช.เสธ.ทบ.ฝ่ายข่าว อดีตผบ.พล.ม.2รอ. เพื่อนตท.12 ของ ผบ.ทบ. ขึ้น เป็น ผบ.ม.พัน27

พ.ท.วิทัย ลายถมยา (ตท.30) เป็น ผบ.ม.พัน20

พ.ท.ศรัณย์ รอดบุญธรรม (ตท.30) เป็น ผบ.ม.พัน25 รอ.

พ.ท.จักเรศ ศิริพงษ์ (ตท.31 ) เป็น ผบ.ม.พัน7

พ.ท.สุทธิเขตต์ ศรีนิลทิน (ตท.31) เป็น ผบ.ม.พัน26

พ.ท.ธงชัย มีอนันต์ (ตท.27) เป็น ผบ.กรมทหารพรานที่ 32

พ.ท.ธรรมรัตน์ เหรียญทอง (ตท.30) เป็น ผบ.ม.พัน13

ส่วนหน่วยรบพิเศษ

พ.ท.วีรฉัตร คำคุณ (ตท.33) หัวหน้ายุทธการ กองพลรบพิเศษที่ 1 เป็น ผบ.กองพันจู่โจม

พ.ท.สิรวิชญ์ แข็งขัน (ตท.32) เป็น ผบ.พันรบพิเศษ ศสพ.(ศูนย์สงครามพิเศษ)

พ.ท.ณัฏฐ์ กาญจนโหติ (ตท.29) เป็นผู้บังคับกองพันที่2 กรมรบพิเศษที่ 4 ( ผบ.รพศ.4พัน2)

กองทัพภาค 2

พ.ท.ศิวดล ยาคล้าย (ตท.33) เป็น ผบ.ร.3 พัน 3

พ.ท.ภาคภูมิ นภากาศ (ตท.33)เป็น ผบ.ร.23พัน1

พ.ท.ครรชิต ประสันสอย (ตท.31) เป็น ผบ.ป.พัน3

พ.ต.ณัฐดนัย ผาคำ (ตท.34)เป็น ผบ.ร.6 พัน2

พ.ท.ธนาธิป เรียงอิศราง (ตท.31) ผบ.ร.23 พัน4

พ.ท.อาร์ม ยศสุนทร (ตท.32) เป็น ผบ.พันร.23 พัน4

กองทัพภาค 4

พ.ท.เกรียงศักดิ์ วัฒนเกริก (ตท.28) เป็น ผบ.ร.15 พัน4

พ.อ.เปรียว ติณสูลานนท์ (ตท.26) หลานชาย ป๋าเปรม ขยับจาก เสธ.ร.25 เป็น รองเสธ.พล.ร.5

พ.ท.อายพันธุ์ กรรณสูตร (ตท.31) เป็น ผบ.ร.15 พัน1

พ.ท.ชนาธิป ทองเชี่ยว (ตท.34) ผบ.ร.152 พัน1

พ.ท.วินัย จันทร์ละเอียด (ตท.30) ผบ.ร.151พัน3

 
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 35995 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2018 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics