ธปท.สั่งผ่อนผันชำระหนี้ลูกหนี้น้ำท่วม พร้อมปรับเพดานบัครเตรดิต

แบ่งปัน

วันนี้ (25 ต..2554) แบงก์ชาติ แจ้งผ่อนผันการชำระหนี้ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม

นายเกริก วณิกกุล รองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ธปท.ออกหนังสือเวียนแจ้งไปยังสถาบันการเงิน บริษัทประกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน และบริษัทประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล ทุกแห่ง คงสถานะการจัดชั้นลูกหนี้ที่สถาบันการเงินให้ความช่วยเหลือจากผลกระทบอุทกภัย ทำให้ความสามารถการชำระหนี้ลดลง หรือทำให้การดำเนินธุรกิจสะดุด ให้อยู่ในชั้นอยู่ก่อนเกิดอุทกภัย และให้ถือว่า มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ เป็นการปรับปรุงโครงสร้างหนี้โดยทั่วไป

นอกจากนี้ สถาบันการเงิน สามารถให้สินเชื่อใหม่แก่ลูกหนี้รายใหม่ที่ประสบอุทกภัย เพื่อฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ โดยจัดเป็นหนี้ปกติได้ด้วย ส่วนการพิจารณาปรับลดอัตราผ่อนชำระหนี้ขั้นต่ำ ให้ต่ำกว่า 10% ของยอดคงค้างในบัตรเครดิต แก่ลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนั้น ขึ้นอยู่กับดุลพินิจสถาบันการเงิน

 
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 35995 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2019 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics