ราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันถึงแก่พิราลัยหม่อมหลวงบัว กิติยากร

แบ่งปัน

 

วานนี้ (19 ก.ย.) สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จออก ณ ห้องมรกต พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล และถวายสังฆทาน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันถึงแก่พิราลัยหม่อมหลวงบัว กิติยากร และพระราชทาน พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาท, หม่อมเจ้าอัปษรสมาน กิติยากร,พลเอกเจ้าพระยาวงศานุประพัทธ์ หม่อมราชวงศ์สท้าน สนิทวงศ์,ท้าววนิดาพิจาริณี บาง สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, พลเอก พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถ, หม่อมราชวงศ์กัลยาณกิติ์ กิติยากร, หม่อมราชวงศ์อดุลกิติ์ กิติยากร, พลโทหม่อมหลวงจินดา สนิทวงศ์, ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค, หม่อมราชวงศ์กิตินัดดา กิติยากรและหม่อมเจ้าจิตรบรรจง ลดาวัลย์ เป็นการส่วนพระองค์

เมื่อเสด็จออก ณ ห้องมรกต พระตำหนักจิตรลดารโหฐานแล้ว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย ทรงกราบ และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระรูป และรูปถ่าย แล้วประทับพระราชอาสน์ ทรงศีล สมเด็จพระราชาคณะถวายศีล เมื่อพระสงฆ์ 15 รูป สวดพระพุทธมนต์จบแล้ว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงกล่าวคำถวายสังฆทาน แล้วทรงทอดผ้าไตร พระสงฆ์สดัปปกรณ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา จากนั้นทรงพระดำเนินไปทรงกราบพระพุทธรูปที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงกราบที่หน้าพระรูป และรูปถ่ายแล้วเสด็จขึ้น
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 10319 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2019 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics