จัดอันดับประเทศคอรัปชั่น “ไทย” ขยับขึ้นมา 6 ลำดับ รั้งอันดับ 78

แบ่งปัน

     วันนี้ (6 ก..2554) สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า สำนักข่าวซีเอ็นเอ็นจัดอันดับดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น 178 ประเทศทั่วโลก ไทย ขยับขึ้นมาอยู่ที่ 78 ขึ้นจาก 84

     สำนักข่าวซีเอ็นเอ็นรายงานไว้ถึงการจัดอันดับดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (ซีพีไอ) ของประเทศต่างๆ 178 ประเทศทั่วโลกประจำปี 2553 ทำขึ้นโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติหรือทีไอ ซึ่งการจัดอันดับครั้งนี้ประเทศไทยยังอยู่ในลำดับท้ายๆ แต่ปรับขึ้นมาอยู่ในลำดับที่ 78 โดยได้คะแนน 3.5 คะแนน ปรับขึ้นจากลำดับที่ 84 เมื่อปี 2552 หมายถึงการคอร์รัปชั่นในไทยลดลงเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ไทยยังอยู่ในลำดับเดียวกับประเทศเซอร์เบีย เปรู จีน โคลอมเบีย กรีซ และเลโซโท ทั้งนี้ ทางทีไอได้คำนวณดัชนีซีพีไอของแต่ละประเทศจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน โดยประเทศที่มีค่าดัชนีสูงสุดคือประเทศที่มีคอร์รัปชั่นน้อยที่สุดและประเทศที่มีค่าดัชนีต่ำสุดคือเป็นประเทศที่มีการคอร์รัปชั่นมากที่สุด

     รายงานข่าวระบุไว้ว่าประเทศมีค่าดัชนีสูงสุดคือ 9.3 คะแนนได้แก่เดนมาร์ก นิวซีแลนด์ และสิงคโปร์ ส่วนประเทศที่มีค่าดัชนีต่ำสุดคือโซมาเลีย ได้ 1.1 คะแนน หมายถึงประเทศที่มีการคอร์รัปชั่นมากที่สุด ต่อด้วยพม่าและอัฟกานิสถาน ได้ 1.4 คะแนน ส่วนสหรัฐอเมริกาได้ 7.1 คะแนนหรืออยู่ในลำดับที่ 22 ต่่ำกว่าแคนาดาที่มีค่าดัชนี 8.9 คะแนน สำหรับทีไอเป็นองค์กรเอกชน มีสำนักงานอยู่ที่กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี

 

 
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 35995 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2018 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics