รัฐบาลปูนบำเหน็จ ‘เสื้อแดง’เป็น’ขรก.การเมือง’อ้างเป็นสิทธิ์แต่ละกระทรวง

แบ่งปัน

        วันนี้(30ส.ค.2554) นปช. ได้รับผลบุญเป็น ขรก.การเมือง “วิสา คัญทัพ” เป็นผช.รมต. “อารีย์ ไกรนรา” เป็นเลขาฯมท.1 “ยศวริศ ชูกล่อม” เป็นเลขาฯมท. 3 “ชินวัฒน์ หาบุญพาด” เป็นที่ปรึกษารมว.คมนาคม “วัน อยู่บำรุง” เป็นเลขาฯรมช.คมนาคม

        รายงานแจ้งว่านายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติครม.ว่า ครม.พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งข้าราชการการเมือง ดังนี้ นายสรรพภัญญู  ศิริไปล่ เป็นรองเลขาธิการนายกฯ(นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ) พ.ต.อ.ปราณ์รนต์   สันติปราน์รนต์   เป็นรองเลขาธิการนายกฯ(พล.ต.อ.โกวิท วัฒนะ)  นายถาวร  จำปาเงิน เป็นที่ปรึกษารองนายกฯ(นายชุมพล ศิลปอาชา)   และยังแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษานายกฯเพื่อทำหน้าที่ผู้แทนการค้า ไทยดังนี้ นางนลินี ทวีสิน  นายพิเชษฐ์ สถิรชวาล    นายพฤฒิชัย วิริยะโรจน์   นางลิดา เชิดชัย นายวรวีร์ มะกูดี

        นายอนุสรณ์ กล่าวว่า ครม.ยังเห็นชอบให้แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีดังนี้  พล.อ.วัฒนา  สรรพานิช  , นายวิมล จันทร์จิราวุฒิกุล , นายภาคิน สมมิตร  นายสฤษฎ์  อึ้งอภินันท์ , นายสุเทพ สายทอง , พล.ท.มะ โพธิ์งาม , นายประภัสร์ จงสงวน , นายพิทยา พุกกะมาน , พล.ต.ท.วิเชียรโชติ สุกโชติรัตน์ , น.ส.มาลินี อินทร์ฉัตร นายเหรียญชัย ลิขิตพฤกษ์ , พล.ต.ท.ฉลอง สนใจ , นายสุรชัย  เบ้าจรรยา , นายปรีชา ธนานันท์ , นายอนุสรณ์  ไกรวัตนุสสรณ์ , นายวิสา คัญทัพ , นางฉวีวรรณ  คลังแสง , นายวิบูลย์ แช่มชื่น , นายมานิตย์ ภาวสุทธิ์ , นายธวัชชัย สุทธิบงกช    

        ส่วนครม.ยังเห็นชอบให้นายพงษ์พิเชษฐ์  สุขจินดาทอง , นายจำรัส เวียงสงค์ , นส.นพสรัญ วรรณศิริกุล , นายถนอม สมพล ,  นายสุรชัย ทิณเกิด , น.ต.วรวิทย์  เตชะสุภากูร  และนายไพศาล ชโนวรรณ  ดำรงตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกฯ   และเห็นชอบให้นายเพชรวรรต  วัฒนพงษ์ศิริกุล  เป็นที่ปรึกษารมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ , น.ส.ศรีญาดา ปาลิมาพันธ์ เป็นเลขานุการรมว.พัฒนาสังคมฯ  นายโสภณ เพชรสว่าง เป็นที่ปรึกษารมว.ศึกษาธิการ , นายศักดา บูรณพงศ์ เป็นเลขานุการรมว.ศึกษาธิการ ,  นายประแสง มงคลศิริ เป็นที่ปรึกษารมช.ศึกษาธิการ และนายวรกร คำสิงห์นอก  เป็นผู้ช่วยเลขานุการรมช.ศึกษาธิการ (นางบุญรื่น ศรีธเรศ) นายชัชวาลย์ ชัยเชาวรัตน์ เป็นผู้ช่วยเลขานุการรมช.ศึกษาธิการ (นายสุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล)

        นายอนุสรณ์ กล่าวอีกว่า  พล.อ.จงศักดิ์ พานิชกุล เป็นที่ปรึกษารมว.กลาโหม และพล.อ.วรวิทย์  ชินะนาวิน เป็นเลขานุการรมว.กลาโหม , นายณัฐพงศ์  ศีตวรรัตน์ เป็นที่ปรึกษารมว.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และนส.วิลาวัลย์ ธรรมชาติ เป็นเลขานุการ รมว.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร , พล.ต.ต.ลัทธสัญญา เพียรสมภาร เป็นที่ปรึกษารมว.พลังงาน และนายเอกธนัช  อินทร์รอด เป็นเลขานุการรมว.พลังงาน , นายนาวิน บุญเสรฐ เป็นเลขานุการรมว.ต่างประเทศ    นายชาญยุทธ เฮงตระกูล เป็นเลขานุการรมว.คมนาคม , นายชินวัฒน์ หาบุญพาด เป็นที่ปรึกษารมว.คมนาคม , นายวิเชียรชนินทร์ สินธุไพร เป็นที่ปรึกษารมช.คมนาคม และนายสมบัติ พัฒโน เป็นผู้ช่วยเลขานุการรมช.คมนาคม(พล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก) นายวัน อยู่บำรุง เป็นผู้ช่วยเลขานุการรมช.คมนาคม(นายกิตติศักดิ์ หัตถสงเคราะห์)

        ขณะที่นายสมหวัง  อัสราษี เป็นที่ปรึกษารมว.พาณิชย์ และนายจิรวุฒิ สิงห์โตทอง เป็นเลขานุการรมว.พาณิชย์ , นายชัยวัฒน์ ทรัพย์รวงทอง เป็นที่ปรึกษารมช.พาณิชย์ และพ.ต.วีระวุฒิ  วัจนะพุกกะ เป็นเลขานุการรมช.พาณิชย์(นายภูมิ สาระผล) , นายอารี ไกรนรา เป็นเลขานุการรมว.มหาดไทย  นายสุรสิทธิ์  วงศ์วิทยานันท์  เป็นผู้ช่วยเลขานุการรมช.มหาดไทย(นายชูชาติ หาญสวัสดิ์) นายยศวริศ ชูกล่อม  เป็นผู้ช่วยเลขานุการรมช.มหาดไทย(นายฐานิสร์ เทียนทอง)  นางนฤมล ธารดำรงค์ เป็นที่ปรึกษารมว.แรงงาน  นายสง่า ธนสงวนวงศ์ เป็นเลขานุการรมว.แรงงาน

        ด้านนายสาธิต ปิตุเตชะ ส.ส.ระยอง พรรคประชาธิปัตย์ อดีตประธานคณะกรรมาธิการการตำรวจ สภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงกระแสข่าวรัฐบาลเตรียมโยกย้ายข้าราชระดับสูงหลายตำแหน่ง ว่า รัฐบาลมีอำนาจทางการเมืองก็มีสิทธิในการโยกย้ายปลัดกระทรวง แต่ต้องเลือกคนให้เหมาะกับงาน หรือเป็นไปตามความสามารถ และให้ทำสิ่งที่พูดไว้กับประชาชนที่จะทำทุกอย่างเพื่อคนส่วนใหญ่ หากจะมีการโยกย้ายก็ต้องตอบคำถามให้ได้ โดยเฉพาะการแต่งตั้งแกนนำกลุ่มคนเสื้อแดง หรือเครือญาติมารับตำแหน่งสำคัญทางการเมือง อาทิ นายอารี ไกรนรา หัวหน้าการ์ดกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการแห่งชาติ(นปช.) ซึ่งยังเป็นผู้ต้องหาคดีอาญา

         นายสาธิต กล่าวว่าการแก้ไขไม่แก้แค้นเป็นคำพูดที่ดี แต่ประเทศไม่ใช้ของเล่น การจะจัดคนมาปูนบำเหน็จ หรือจัดคนมาทดลองงาน หรือให้คนที่ไม่มีประสบการณ์ทางการเมือง ไม่ใช้ให้คนมีประสบการณ์การชุมนุมมารับตำแหน่ง จะเป็นเรื่องไม่เหมาะสม เพราะประเทศนี้ไม่ใช้พื้นที่ทำเพื่อใคร

        ขณะที่นายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า ที่ประชุมครม. ในวันที่ 30 ส.ค.มีการทบทวนกฎหมายต่างๆ และยังมีการพูดคุยถึงการแต่งตั้งข้าราชการประจำในแต่ละกระทรวง ซึ่งเป็นเพียงวาระรับทราบเท่านั้น เพราะเป็นอำนาจการแต่งตั้งของแต่ละกระทรวงอยู่แล้ว

        นายสุรวิทย์ กล่าวว่า ส่วนกระทรวงสาธารณสุขได้รายงานถึงสถานการณ์โรคระบาดจากเหตุอุทกภัยว่า เบื้องต้นมีผู้เสียชีวิตจากโรคมือเท้าเปื่อยแล้ว แต่ก็ยังเชื่อว่าจะควบคุมการระบาดของโรคได้ และแนวทางการช่วยเหลือด้านสาธารณสุขในพื้นที่ประสบภัยด้วย ทั้งนี้ในส่วนของกระทรวงพลังงานได้รายงานว่าจะมีการประชุมคณะกรรมการพลังงาน แห่งชาติในช่วงบ่ายวันนี้ ซึ่ง น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้กำชับว่านอกจากจะลดราคาน้ำมันและเรื่องค่าครองชีพแล้ว ยังต้องหามาตรการสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนอีกด้วย ส่วนมาตรการจะเป็นอย่างไรนั้นต้องรอการประชุม กบง.ในช่วงบ่ายวันที่ 30 ส.ค.54

        อย่างไรก็ตาม นางฐิติมา ฉายแสง โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีการแต่งตั้งคนเสื้อแดงมาดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองว่า สาเหตุที่แต่งตั้งนายอารี ไกรนรา มาดำรงตำแหน่งเลขานุการรมว.มหาดไทยนั้น เนื่องจากเป็นงานที่ต้องรับใช้ประชาชน โดยนายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รมว.มหาดไทยได้ตั้งใจว่าต้องการที่จะให้ทีมงานมาทำงานช่วยชาติบ้านเมือง เพราะในกระทรวงมีงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งขอให้เชื่อมั่นว่าจะมาทำงานได้ ส่วนกรณีนายเพรชวรรต วัฒนพงษ์ศิริกุล ที่ปรึกษารมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นั้น

        ขณะนี้ เราได้นำนายเพชรวรรตมาสู่ระบบของการทำงาน ซึ่งเป็นจุดยืนที่จะทำให้สังคมนี้เป็นสังคมที่มีระเบียบวินัย และทำงานได้ โดยไม่ต้องกังวากันว่าคนเหล่านี้จะออกมาสู่ข้างนอกหรือว่าจะมาประท้วงกันอีก จึงอยากจะให้ความเชื่อมั่นว่าเมื่อทุกคนได้ทำงานก็จะได้ทำเพื่อประโยชน์ให้ ประเทศชาติ

 
ความเห็น

  • สเต๊ปเทพ wrote on 30 สิงหาคม, 2011, 15:51

    ถูกใจ พี่ภานุมาศ เเล้ว ตั้งเสื้อเเดง เป็นที่ปรึกษา รอง ผู้ช่วย ต่างๆ ได้รับเงินเดือน ค่าตอบเเทนกันไปตามความเหมาสม ดีกว่าให้เป็น รมต.

  • เหนื่อเมฆ wrote on 30 สิงหาคม, 2011, 16:01

    ครม.หน้าไม่อาย เบื่อจริงๆ การเมืองไทย

ผู้เขียน

เขียน 35995 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2019 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics