“พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์” ทรงเปิดงานเดินเฉลิมพระเกียรติ “12สิงหาพระบรมราชินีนาถ”

แบ่งปัน

 

วานนี้ (7 ส.ค.) พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จไปยังบริเวณศาลฎีกา ทรงเป็นประธานงานเดินเฉลิมพระเกียรติ “12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ” ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่เหล่าพสกนิกร ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนร่วมกันจัดขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 79 พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อแสดงพลังสามัคคี และความจงรักภักดี โดยทรงพระดำเนินไปตามเส้นทางเดินเฉลิมพระเกียรติ เริ่มจากบริเวณหน้าศาลฎีกา รอบวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และพระบรมมหาราชวัง ถนนสนามไชย ถนนท้ายวัง ถนนท่าช้าง ถนนหน้าพระลาน ถนนหน้าพระธาตุ แล้วกลับมายังบริเวณหน้าศาลฎีกา รวมระยะทาง 3 กิโลเมตร
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 10319 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2019 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics