พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ ทรงเปิดงาน “มหิดล-วันแม่”

แบ่งปัน

 

วานนี้ (5 ส.ค.) พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายาทรงเป็นประธานเปิดงาน “มหิดล-วันแม่” ประจำปี 2554 ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีมาตั้งแต่ปี 2529 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา และร่วมฉลองในโอกาสวันแม่แห่งชาติประจำปีด้วย โอกาสนี้ ได้ประทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูก 4 ภาค, และประทานรางวัลแก่ แม่สู้ชีวิต 4 ภาค, แม่ 100 ปี, แม่ดี-บุคลากรเด่น, และแม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ภายในงาน ยังมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ นิทรรศการทางวิชาการ และบริการตรวจสุขภาพ
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 10319 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2019 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics