กกต.ชี้ ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า 30 วัน แจงยอดผู้สมัครปาร์ตี้ลิสต์ 40 พรรค

แบ่งปัน

 

วันนี้(24พ.ค.2554) กกต.แจ้งผู้ประสงค์จะใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า ในวันที่ 26 มิ.ย.จะต้องลงทะเบียนต่อนายทะเบียนท้องถิ่นล่วงหน้า 30 วัน ระหว่างวันที่ 19 พ.ค.-2 มิ.ย.รวมยอดผู้สมัครปาร์ตี้ลิสต์ 40 พรรค 1,410 คน

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้กำหนดลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า 1 วัน โดยกำหนดในวันที่ 26 มิ.ย.2554 เวลา 08.00-15.00 น.สถานที่ลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า จะใช้ที่เลือกตั้งกลางของแต่ละจังหวัด จังหวัดละอย่างน้อย 1 แห่ง ยกเว้น กรุงเทพมหานคร ที่มีทุกสำนักงานเขต สำหรับการเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัด ผู้ประสงค์จะใช้สิทธิ ซึ่งทำงาน หรืออาศัยอยู่คนละจังหวัดกับชื่อในทะเบียนบ้าน หรือเพิ่งย้ายมาใหม่ ไม่เกิน 90 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง สามารถไปลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า ณ ที่เลือกตั้งกลางของจังหวัดที่ทำงานหรืออาศัยอยู่ได้ แต่ต้องยื่นคำขอลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียน ท้องถิ่น ก่อนวันเลือกตั้ง 30 วัน คือ ระหว่าง 19 พ.ค.-2 มิ.ย.54 พร้อมนำบัตรประชาชนไปด้วย

ส่วนการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้งนั้น กำหนดการยื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง 20 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง โดยให้มีระยะเวลาการยื่นขอลงทะเบียน 5 วัน ระหว่างวันที่ 13-17 มิ.ย.54 โดยต้องเตรียมเอกสารยื่นลงทะเบียนได้แก่ คำขอลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า ซึ่งสามารถขอได้ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง หรือที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด หรือโหลดจาก www.ect.go.th สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรที่มีรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้และมีเลขประจำตัว 13 หลัก หลักฐานประกอบคำขอ ที่รับรองจากหน่วยงานที่ยืนยันว่า ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันเลือกตั้งได้

สำหรับการลงคะแนนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ต้องขอลงทะเบียนใช้สิทธิก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 30 วัน (ระหว่างวันที่ 10 พ.ค.-2 มิ.ย.54) แล้วไปลงคะแนนระหว่างวันที่ 17-26 มิ.ย.54 ที่สถานเอกอัครราชทูต หรือสถานกงสุลกำหนด โดยสามารถเลือกตั้งได้ทั้ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ และ ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง

ที่สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง อาคารกีฬาเวสน์ 2 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันสุดท้ายของการเปิดรับสมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ โดยในวันนี้ก็ได้มีพรรคการเมืองทยอยมาสมัครเพิ่มอีกจำนวน 9 พรรคการเมือง ประกอบด้วย พรรครักแผ่นดิน ได้หมายเลข 32 ส่งผู้สมัครจำนวน 1 คน พรรคประชาสันติ ได้หมายเลข 33 ส่งผู้สมัครจำนวน 34 คน พรรคความหวังใหม่ ได้หมายเลข 34 ส่งผู้สมัครจำนวน 125 คน พรรคอาสามาตุภูมิ ได้หมายเลข 35 ส่งผู้สมัครจำนวน 3 คน พรรคพลังคนกีฬา ได้หมายเลข 36 ส่งผู้สมัครจำนวน 103 คน พรรคพลังชาวนาไทย ได้หมายเลข 37 ส่งผู้สมัครจำนวน 5 คน พรรคไทยสร้างสรรค์ ได้หมายเลข 38 ส่งผู้สมัครจำนวน 4 คน พรรคเพื่อนเกษตรไทย ได้หมายเลข 39 ส่งผู้สมัครจำนวน 23 คน และพรรคมหารัฐพัฒนา ได้หมายเลข 40 ส่งผู้สมัครจำนวน 2 คน เมื่อรวมการเปิดรัยสมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ 5 วัน มีพรรคการเมืองมาสมัครรวมทั้งสิ้น 40 พรรคการเมือง มียอดจำนวนผู้สมัคร จำนวน 1,410 คน

สำหรับบรรยากาศการรับสมัครเป็นวันสุดท้ายนั้น เมื่อเวลาประมาณ 15.00 น.นายอภิชาต สุขัคคานนท์ ประธาน กกต.ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ ขณะเดียวกัน ก็ได้ไปตรวจความพร้อมในการเปิดรับสมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขต ของ กทม.ด้วย

อย่างไรก็ตาม ในการเปิดรับสมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขตที่จะมีขึ้นในวันที่ 24-28 พ.ค.ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.ในส่วนของกรุงเทพมหานคร จะใช้สถานที่อาคารกีฬาเวสน์ 2 สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง ในการรับสมัคร ส่วนในจังหวัดต่างๆ นั้น ผอ.กกต.จังหวัดจะเป็นผู้กำหนด
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 35995 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2019 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics