“แผ่นดินของเรา” งานนาฎราช ครั้งที่ 2 ….. ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

แบ่งปัน

“เป็นผู้ให้ที่ไม่หวังผลตอบแทน และการให้ของท่าน

ก็ไม่ใช่การให้ที่ผู้ได้รับใช้แล้วหมดไป

แต่เป็นการให้…เพื่อวางรากฐานให้ผู้ได้รับ

สามารถอยู่ต่อไปได้อย่างยั่งยืน”

~~~~ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ~~~

ขอขอบคุณสายลมที่ผ่านมา จาก OK NATION
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 3977 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2019 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics