7 วันอันตรายวันแรก พบอุบัติเหตุ 365 ครั้ง จ.นครศรีธรรมราช แชมป์ 22 ครั้ง

แบ่งปัน

 

วันนี้ (12 เม..2554) ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์สงกรานต์ประจำปี 2554 หรือ ช่วง 7 วันอันตราย รายงานผลการสรุปการเกิดอุบัติเหตุวันแรกของการรณรงค์พบว่า มีจำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุรวม 365 ครั้ง โดย จ.นครศรีธรรมราช เกิดอุบัติเหตุสูงสุด จำนวน 22 ครั้ง ทั้งนี้มีผู้เสียชีวิตรวม 29 ราย โดยจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุดจังหวัดละ 3 ราย ประกอบด้วย จ.นนทบุรี จ.พระนครศรีอยุธยา และ จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีผู้บาดเจ็บทั้งสิ้นรวม 400 ราย โดย จ.เชียงราย มีผู้บาดเจ็บสูงสุด จำนวน 22 ราย

ทั้งนี้ สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุสูงสุดนั้น พบว่า การเมาสุราแล้วขับยังสูงสุดคือ ร้อยละ 30.14 และขับรถเร็วเกินกำหนด ร้อยละ 20

อย่างไรก็ตาม สำหรับการเกิดอุบัติเหตุในปีนี้ เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา พบว่า จำนวนอุบัติเหตุลดลง 192 ครั้ง ผู้เสียชีวิตลดลง 16 ราย จำนวนผู้บาดเจ้บลด 207 ราย

 
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 35995 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2019 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics