คนเดือนตุลาฯ เหมือนกัน บวร ยสินทร “ทนไม่ไหว” ส่งจดหมายเปิดผนึกถึง นายสมศักดิ์ เจียมธีรสกุล 5 เมษายน 2554 เวลา 14.00 น.

แบ่งปัน

 

                                                                                                         

ส่องแสง ทะลุเมฆ

 

ผมกำลังใชความพยายาม ค้นหาประวัติศาสตร์ของตระกูล เจียมธีรสกุลสถุล หรือไม่ ผมไม่ทราบ เพื่อเอามาเขียนในตอนที่ 2 ก็ไปพบเรื่องนี้เข้าเหมือนเทวดาดลใจ

เป็นเรื่องของ คนเดือนตุลาฯ ด้วยกัน ฉะกัน ได้มันส์มาก เชิญอ่าน

……………………………………………………………       ทันทีที่ผมได้อ่านจดหมายเปิดผนึก ฉบับวันที่ 5 เมษายน 2554 ของคุณสมศักดิ์ เจียมธีรสกุลแล้ว จำเป็นต้องออกมาแสดงความคิดเห็น

 

เพราะคุณสมศักดิ์ได้แสดงพฤติกรรมที่น่ารังเกียจและน่าละอายอีกครั้ง ที่สังคมไทยโดยทั่วไป คงไม่อาจให้อภัยได้อีกต่อไป ผมจะวิจารณ์ข้อเขียนของคุณสมศักดิ์ทีละประเด็น
  
     1. ก่อนอื่น คุณไม่ต้องมาแย้งผมในประเด็นที่ว่า คุณเขียนถึงทูลกระหม่อมฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ พระองค์ควรต้องตอบไม่ใช่ผม ผมถือว่า คุณได้ใช้สิทธิ์กราบทูลในเรื่องมิบังควร ผมในฐานะราษฎรผู้มีความจงรักภักดีต่อสถาบัน จำเป็นต้องออกมาปกป้อง

       ในประเด็นแรก คำขึ้นต้นของคุณได้ใช้คำที่ต้องการตีเสมอพระองค์ท่าน เช่น เรียนถามฟ้าหญิง…ทั้งๆที่คุณรู้ความควรไม่ควร คุณเพียงต้องการแสดงความกล้าในหมู่คนไม่กี่คนที่คุณอ้างคุณวิเศษได้

แต่สิ่งที่คุณพลาดก็คือ คุณกำลังเป็นศัตรูกับคนทั้งประเทศ การไม่ยอมรับในขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม เท่ากับคุณปฏิเสธการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม คุณกำลังนำความเดือดร้อนให้กับญาติพี่น้อง และหมู่คณะของคุณ

จากความหลงในอวิชชาของคุณ ผมจะไม่พูดว่า พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของคุณไม่สั่งไม่สอน แต่ขอสันนิษฐานว่า เขาเหล่านั้นสอน แต่คุณมันเลวในกมล***มากกว่า
  
     2. คุณกล่าวว่า ทำไมพระองค์ไม่ทรงกล่าวถึง คนตาย 91 เจ็บ 2 พัน ไม่น่าสะเทือนใจกว่าการเผาบ้านเผาเมืองหรือ เรื่องนี้ ชี้ให้เห็นว่า คุณเป็นพวกจ้องหาเรื่อง พระองค์ตรัสถึงการเผาบ้านเผาเมืองให้เห็นเป็นภาพรวม หมายถึงบ้านเมืองจลาจล

ซึ่งการบาดเจ็บล้มตายก็เป็นส่วนหนึ่งในเรื่องเดียวกัน การประทานสัมภาษณ์ครั้งนี้ ไม่ได้มาให้ปากคำ จึงไม่จำเป็นต้องพูดทุกแง่ทุกมุม เพียงยกให้เห็นความทุกข์ที่พระเจ้าอยู่หัวทรงมี จากเหตุการณ์ในครั้งนั้น และพระองค์ก็ไม่ได้ตรัสตรงไหนว่า การเผาบ้านเผาเมืองเป็นการกระทำของใคร

การที่คุณสมศักดิ์ ไปออกตัวว่า ทรงหมายถึงเสื้อแดงเป็นการตีความเอง และออกจะเป็นการกินปูนร้อนท้อง
        คุณสมศักดิ์คงมีข้อสรุปในใจว่า เสื้อแดงเผาบ้านเผาเมือง ทหารยิงประชาชนผู้บริสุทธิ์ คุณสรุปเองเออเอง เมื่อใครพูดถึงเผาบ้านเผาเมือง ก็คิดว่าเขาโทษเสื้อแดง ถ้าใครไม่พูดเรื่องคนตาย ก็คิดว่าช่วยรัฐบาล ใครไม่พูดเรื่องสนามบิน ก็เข้าข้างพันธมิตร

และในประเด็นที่ว่า เป็นการเผาศูนย์การค้า ไม่ใช่ร้านค้าบ้านช่องธรรมดา แสดงถึงสภาวะทางจิตอย่างรุนแรงของคุณ ที่ไม่อาจแยกแยะชั่วดี จะเผาบ้าน หรือ ตลาด หรือ ศูนย์การค้า มันก็บริบทเดียวกันนั่นแหละ

คุณมันเลวอย่างหาที่ติมิได้ อธิการบดี คณบดีคณะที่คุณสมศักดิ์สอนอยู่ที่ธรรมศาสตร์ ช่วยจัดการกับคนๆนี้ได้แล้ว มิฉะนั้น สังคมจะถือว่า คุณมีส่วนเกี่ยวข้อง หรือสนับสนุนกับความคิดอุบาทว์ของอาจารย์คนนี้ ซึ่งจะต้องรับผิดชอบ การกระทำของคุณสมศักดิ์ ที่ไม่ได้ใช้เสรีภาพทางวิชาการ เพื่อประโยชน์ทางวิชาการ แต่กำลังแอบอ้างเสรีภาพทางวิชาการ คุกคามสถาบันพระมหากษัตริย์

3. ทรงตรัสว่า ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองคุณสมศักดิ์ ก็มาเล่นโวหารตรรกะแบบที่ใช้ตอบกับพวกไก่อ่อน การเมืองในความหมายที่สถาบันไม่ยุ่ง ก็คือ การไม่ไปมีส่วนได้ส่วนเสียกับกลุ่มการเมืองใด

การยุ่งเกี่ยวกับการเมืองที่ทุกคนเข้าใจ ก็คือ การเข้าไปเคลื่อนไหว หรือมีส่วนในการเคลื่อนไหวกับกลุ่มการเมือง ที่อาจมีความขัดแย้งทางความคิดและผลประโยชน์ การติดตามข่าวสาร รับรู้ กล่าวถึง ไม่ใช่การเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองครับ

 สถาบันฯ คำนึงถึงประชาชนเป็นหลัก จากที่ทรงตรัสว่า ได้รับคำสอน เป็นเจ้าต้องรักประชาชนห่วงใยประชาชน ก็ชัดเจนในตัว ว่าทรงยึดเข้าข้างประชาชน ความสงบสุขของบ้านเมือง คำพูดออกจะตรง แต่คุณยังตะแบงและจ้องจิกกัดไปทุกเรื่อง

4. การเสด็จออกมาประทานสัมภาษณ์ของทูลกระหม่อมฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ ในครั้งนี้ เป็นการส่วนพระองค์ และทรงกล่าวถึงพระเจ้าอยู่หัวในฐานะพ่อกับลูก คุณสมศักดิ์ ทำเป็นเข้มงวดกับกฎหมายหมิ่นสถาบัน อ้างโน้นอ้างนี้ว่า เกรงจะเป็นการพาดพิงสถาบันพระมหากษัตริย์ ในขณะเดียวกัน

คุณสมศักดิ์ก็จ้องจิกทุกเม็ดที่จะทำได้ เพื่อต้องการหมิ่นสถาบันฯโดยใช้ช่องว่างของภาษาและกฎหมาย ถ้ามองเจตนา ก็เป็นการกระทำผิดแล้วครับ การพูดแบบอาศัยช่องว่าง แต่แฝงด้วยเจตนา ก็เป็นการกระทำผิดอาญาแผ่นดินได้เช่นกัน

เจ้าพนักงานที่มีหน้าที่ตามกฎหมาย ผมขอถือจดหมายเปิดผนึกนี้ เป็นการกล่าวโทษ นายสมศักดิ์ เจียมธีรสกุล ว่า ได้กระทำผิดตาม กฎหมายอาญา มาตรา 112 และรัฐธรรมนูญมาตรา 8 เป็นการกล่าวเพื่อให้สถาบันพระมหากษัตริย์ขาดความน่าเชื่อถือ ไม่เป็นที่เคารพสักการะแก่บุคคลทั่วไป จึงเป็นการกระทำไปเพื่อหวังให้เกิดผลในการล้มล้างสถาบัพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติ เป็นการทำลายความมั่นคงแห่งรัฐโดยชัดแจ้ง

5. การกล่าวหาสถาบันในเรื่องการใช้สื่อประชาสัมพันธ์นั้น โดยข้อเท็จจริงแล้ว ประมุขของทุกประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศในกลุ่มคอมมิวนิสต์ที่คุณสมศักดิ์ชื่นชอบนักหนา ได้กระทำการยิ่งกว่าเราหลายเท่า

และการประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทย เป็นเรื่องการปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ซึ่งล้วนเป็นประโยชน์ในการสร้างความสมัครสมานสามัคคีของคนในชาติ ด้วยเรื่องที่ดีงาม แล้วมันจะเสียหายตรงไหน

ส่วนงานเฉลิมพระเกียรติต่างๆ เป็นเรื่องของรัฐบาลและเอกชนที่ทำกันด้วยความชื่นชมและจงรักภักดี ความเหมาะหรือความควรอย่างไร เป็นเรื่องของผู้ริเริ่มทำ ซึ่งมิได้ริเริ่มจากสถาบันแต่อย่างใด คุณสมศักดิ์จะอิจฉาริษยาในเรื่องแบบนี้ไปทำไมครับ

6. การกล่าววิพากษ์ทูลกระหม่อมฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ ที่ทรงตรัสถึงพระสุขภาพของพระเจ้าอยู่หัว ว่าทรุดโทรมลงจากเหตุการณ์เผาบ้านเผาเมืองคุณสมศักดิ์ ยัง จิกอีกว่า รู้ได้อย่างไรว่าเกี่ยวกับเรื่องเผาบ้านเผาเมือง ไม่ใช่เกิดจากโรคาพยาธิ ขอถามว่าในกรณีทั่วๆไป คนดูแลผู้ป่วยจะแยกไม่ออกเลยหรือว่า การทรุดลงของคนเจ็บป่วยมาจากการได้ยินข่าวร้ายหรือไม่

ผมว่า คุณอาจเอื้อมมากเกินไปแล้ว เรื่องนี้ เป็นเรื่องข้อเท็จจริง ไม่ใช่ความคิดเห็น คุณแย้ง ก็เท่ากับว่า ทูลกระหม่อมฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ ทรงตรัสเท็จ ซึ่งน่าจะเป็นเจตนากล่าวเพื่อสร้างความเสื่อมเสียพระเกียรติยศ อันเป็นมูลความผิดตามมาตรา 8 แห่งรัฐธรรมนูญเช่นกัน

7. ตามพระราชหัตถเลขา ที่มีถึงคุณนภัส ณ ป้อมเพ็ชร์ ตามที่คุณสมศักดิ์ นำมากล่าวอ้างที่ว่า … CNN มีข้อความโจมตีการชุมนุมของเสื้อแดง…

จากนั้นก็โยงว่า คุณนภัส ไม่พอใจ CNN บนพื้นฐานความไม่พอใจต่อคนเสื้อเดง… เพื่อจะโยงมาสรุปว่า สมเด็จพระนางเจ้าฯ มีพระราชหัตถเลขาไปที่คุณนภัส จึงอยู่บนพื้นฐานของความไม่พอใจคนเสื้อแดงด้วย คุณสมศักดิ์ครับ คุณเล่นมุกตรรกะ แบบคนเจ้าเล่ห์ตลอดเวลา อย่าใช้ความฉลาดเจ้าเล่ห์แบบหมาจิ้งจอกเลยครับ

ย้อนไปอ่าน ที่พระราชหัตถเลขากันหน่อย สมเด็จพระนางเจ้าฯ ทรงไม่มีถ้อยคำใด กล่าวร้ายเกี่ยวกับคนเสื้อแดง ความชื่นชมที่ทรงมีต่อคุณนภัส อยู่ที่ เป็นคนไทย ที่มีความกล้าหาญ ยืนขึ้นทำหน้าที่คนไทย ไม่ให้สื่อต่างชาติอย่าง CNN มากล่าวร้ายต่อประเทศชาติไทย ด้วยความสุภาพ และมีเหตุมีผล เป็นการฟื้นฟูภาพลักษณ์ของประเทศชาติถามว่า ไม่ดีตรงไหน

8. ใน ปล. ที่คุณยกมาว่า ในเหตุการณ์พฤษภาคม 2535 สมเด็จพระเทพรัตนฯ ได้ทรงให้สัมภาษณ์ว่าการฆ่าฟันหรือทำรุนแรงเป็นเรื่องไม่ดี การเสียทรัพย์ไม่สำคัญเท่ากับชีวิตคนแล้วคุณก็มาสรุปเอาว่า ในเวลานี้ ทำไมไม่ยกเรื่องคนตายมาเป็นไฮไลท์ แทนเผาบ้านเผาเมือง แล้วทำไมสมเด็จพระเทพรัตนฯ ไม่ทรงให้สัมภาษณ์ในลักษณะเดียวกันอีก

ก็ขอถามคุณสมศักดิ์ว่า ทำไมใครต่อใครต้องทำ ต้องพูด อย่างที่คุณคิด คุณเห็น คุณเป็นเจ้าชีวิตคนอื่นหรือ เรื่องที่คนไม่ถามแล้วพูด คุณก็ว่าเป็นการเข้าไปยุ่งกับการเมือง และไม่ว่าจะพูดไปในทำนองไหน คุณก็จ้องจิกจ้องว่ากล่าว แบบหมาจิ้งจอกกับลูกแกะเสมอไป

                            …………………………..

          เรื่องที่คุณบวร ยสินธร เขียนมาทั้งหมดนี้ ผมรับไม่ได้อยู่อย่างเดียว คุณเรียกไอ้สมศักดิ์ เจียมธีรสกุลสถุล หรือไม่ ผมไม่ทราบ ทุกคำ…ผมรับไม่ได้ครับ – ฮา
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 3977 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2018 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics