“พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ” มอบถุงยังชีพ 3 พันชุดช่วยผู้ประสบภัยสึนามิ

แบ่งปัน

 

            วันนี้ (14 มี.ค.2554) พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  และ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภามอบถุงพระราชทาน จำนวน 3,000 ถุงนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในญี่ปุ่น

            พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  และ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย ทรงโปรดให้ รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พิชิต สุวรรณประกร รองมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ มอบถุงพระราชทาน จำนวน 3,000 ถุง ที่ประกอบด้วยสิ่งของทั้งหมด 32 รายการ อาทิ ผ้าห่มกันหนาว ข้าวสวยที่เปิดรับประทานได้เลย อาหารแห้ง อาหารกระป๋อง สิ่งจำเป็นกับชีวิตประจำวัน และสิ่งยังชีพ นอกจากนี้ ยังทรงประทานถุงนอนกันหนาว อีกจำนวนหนึ่งด้วย โดยผ่านกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในประเทศญี่ปุ่น หลังเกิดแผ่นดินไหว ซึ่งจัดให้มีพิธีมอบถุงพระราชทาน ในวันที่ 14 มีนาคม 2554 เวลา 14.00 น. ณ กระทรวงการต่างประเทศ ถ.ศรีอยุธยา

              ภายหลังจากนี้ ทั้ง 2 พระองค์ ยังจะได้มีลายพระหัตถ์ กราบบังคมทูล สมเด็จพระจักรพรรดิ และสมเด็จะพระจักรพรรดินี แห่งประเทศญี่ปุ่น แสดงความเสียพระทัยอีกด้วย

 
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 35995 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2019 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics