ทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อนอุบลรัตน์

แบ่งปัน

๑๔ มีนาคม ๒๕๐๙

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อนอุบลรัตน์

 

เขื่อนอุบลรัตน์ เป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งที่สองของประเทศไทย ซึ่งสร้างขึ้นถัดจากเขื่อนภูมิพล ที่จังหวัดตาก นับถึงวันนี้ เขื่อนอุบลรัตน์มีอายุ๔๕ปีแล้วครับ

แต่เขื่อนอุบลรัตน์นับว่าเป็นเขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำแห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับ ตั้งอยู่ที่ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ปิดกั้นแม่น้ำพองซึ่งเป็นสาขาย่อยของแม่น้ำชีอีกทีหนึ่ง

ตัวเขื่อนเป็นหินถมแกนดินเหนียว ยาว ๘๘๕ เมตร สูง ๓๒ เมตร สันเขื่อนกว้าง ๖ เมตร อ่างเก็บน้ำมีความจุ ๒,๒๖๓ ล้านลูกบาศก์เมตร ผลิตไฟฟ้าได้ ๕๕ ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง

การสร้างเขื่อนริเริ่มขึ้นในชื่อ โครงการน้ำพอง เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๓ โดยได้รับความร่วมมือจากกองทุนพิเศษแห่งสหประชาชาติ ทำพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๗ ดำเนินการสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๐๘

เดิมทีเดียวตอนที่ยังไม่มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการ ชาวบ้านเรียกเขื่อนนี้ว่า เขื่อนพองหนีบ ครับ เหตุที่เรียกแบบนี้ เนื่องจากบริเวณที่สร้างเขื่อน มีลักษณะภูมิประเทศเป็นแม่น้ำที่ไหลผ่านช่องเขาทั้งสอง ซึ่งดูเหมือนแม่น้ำพองถูกหนีบอยู่ตรงกลาง พองหนีบจึงเป็นชื่อดั้งเดิมของพื้นที่บริเวณนี้

 

 

 

เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๙ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี (ฐานันดรศักดิ์ในขณะนั้น) ไปทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อน และทรงพระราชทานชื่อเขื่อนนี้ว่า เขื่อนอุบลรัตน์

 

แต่เดิมเขื่อนสูง ๓๒ เมตร ต่อมาในปี ๒๕๒๗ ได้ทำการปรับปรุงเขื่อนอุบลรัตน์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเขื่อนในการบรรเทาอุทกภัยให้สูงขึ้น และเป็นการเสริมความปลอดภัยให้แก่ตัวเขื่อนโดยการเสริมสันเขื่อนให้สูงขึ้นอีก ๓.๑ เมตร ส่วนฐานเขื่อนด้านท้ายขยายจากเดิมซึ่งกว้าง ๑๒๐ เมตร เป็น ๑๒๕ เมตร ปรับปรุงแล้วเสร็จเมื่อต้นปี ๒๕๓๐

 

 

เขื่อนอุบลรัตน์ จัดเป็นเขื่อนอเนกประสงค์ครับ

ที่เรียกว่าอเนกประสงค์ก็เพราะเอื้ออำนวยประโยขน์ต่อประชาชนในด้านต่างๆได้หลากหลายด้าน อาทิเช่น

 

 

ด้านผลิตไฟฟ้า สามารถผลิตไฟฟ้าได้ ๕๕ ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง

ด้านชลประทานและการเกษตร น้ำที่ปล่อยผ่านการผลิตไฟฟ้าแล้วจะถูกส่งเข้าสู่ระบบชลประทาน ให้แก่พื้นที่เกษตรกรรมที่จังหวัดขอนแก่นและมหาสารคาม จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ ไร่ ช่วยให้ทำการเพาะปลูกได้ปีละ ๒ ครั้ง และ สามารถปลูกพืชในฤดูแล้งได้ด้วย

ด้านการประมง อ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ เป็นแหล่งประมงขนาดใหญ่ที่สำคัญแห่งหนึ่ง ของ ประเทศ ทำรายได้ ปีหนึ่งๆ ให้แก่ประชาชนในภูมิภาคนี้เป็นจำนวนมาก ช่วยยกระดับมาตรฐาน การครองชีพของประชาชนให้สูงขึ้น

ด้านการบรรเทาอุทกภัย ภายหลังการก่อสร้างเขื่อนอุบลรัตน์สามารถบรรเทาภาวะน้ำท่วมที่เกิดขึ้น อย่าง กะทันหันในฤดูฝน บริเวณแนวฝั่ง ลำน้ำพองถึงแม่น้ำชีให้ลดน้อยลง

ด้านคมนาคม อ่างเก็บน้ำของเขื่อนใช้เป็นเส้นทางคมนาคมทางน้ำที่สำคัญ ประชาชนใช้เป็นเส้นทางสัญจร ไปมาหาสู่กันอย่างสะดวกและรวดเร็ว ทั้งยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ ของประชาชนทั่วไป

 

ผู้ที่สนใจจะไปท่องเที่ยวพักผ่อน ลองเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของเขื่อนนะครับ

http://www.urdam.egat.com/

 

“พันโชติ เจ้าพระยา”

 

 

 

 

 
ความเห็น

  • กบ.ทบ. wrote on 5 พฤศจิกายน, 2012, 13:07

    ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ผู้เขียน

เขียน 35995 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2019 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics