“พระราชินี”พระราชทานพวงมาลาวางหน้าศพ หลวงปู่สุข

แบ่งปัน

วันนี้(19ก.พ.2554) สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผวจ.กาฬสินธุ์ เป็นผู้แทนพระองค์นำพวงมาลาพระราชทานวางหน้าโลงศพพระธรรมวงศาจารย์ หรือเจ้าคุณหลวงปู่สุข สุขโณ อดีตเจ้าอาวาสวัดกลาง(พระอารามหลวง)

เมื่อเวลา 09.09 น.วานนี้ที่ศาลาการเปรียญวัดกลาง (พระอารามหลวง) สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผวจ.กาฬสินธุ์ เป็นผู้แทนพระองค์นำพวงมาลาพระราชทานวางหน้าโลงศพพระธรรมวงศาจารย์ หรือเจ้าคุณหลวงปู่สุข สุขโณ อดีตเจ้าอาวาสวัดกลาง(พระอารามหลวง) และอดีตเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ หลังจากละสังขารอย่างสงบ เมื่อวันที่ 3 ก.พ. ที่ผ่านมา สิริอายุรวม 96 ปี 77 พรรษา

สำหรับพระธรรมวงศาจารย์ หรือเจ้าคุณหลวงปู่สุข ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับไว้ในพระราชานุเคราะห์ เพื่อให้ได้รับการเอาใจใส่ดูแลด้านสุขภาพอนามัย จากคณะ แพทย์ในพระองค์ ในปี 2539 จากนั้นคณะแพทย์พยาบาลโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ได้ถวายการรักษาอาการอาพาธที่ห้องไอ.ซี.ยู. มาตั้งแต่ ปี 2549 ด้วยโรคชรา และโรคภูมิแพ้ จนกระทั่งมรณภาพอย่างสงบ

โดยพระธรรมวงศาจารย์ หรือเจ้าคุณปู่สุข อุปสมบทเมื่อวันพุธที่ 30 พ.ค. 2477 ที่วัดวิเศษไชยราม ต.วิชัย อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ทั้งนี้ตลอดระยะเวลาที่พระธรรมวงศาจารย์ได้ครองตนอยู่ในบรรพชิตด้วยจริยวัตรที่งดงาม ได้บำเพ็ญกรณียกิจ ก่อประโยชน์ต่อสาธารณชนทั่วไปในทุก ๆ ด้าน จนได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นบุคคลดีเด่นตัวอย่างที่เป็นผู้นำชุมชนและปราชญ์ชาวบ้าน เพราะเป็นผู้มีภูมิความรู้ มีความเชี่ยวชาญพิเศษในการเขียนหนังสือ โดยเฉพาะแบบคู่มือการดำเนินชีวิต ภาษิตบาลี และผญาสุภาษิต ซึ่งเป็นถ้อยคำสอนของคนอีสานดั้งเดิม

นอกจากนี้พระธรรมวงศาจารย์ยังเป็นครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศึกษาธิการอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ในปี 2491 เป็นศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในปี 2492 เป็นเจ้าสำนักศาสนศึกษา วัดกลาง (พระอารามหลวง) จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2494 ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ และในปี 2516 ได้รับแต่ตั้งให้เป็นเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์

สำหรับศพพระธรรมวงศาจารย์ คณะสงฆ์และญาติได้ตั้งสวดพระอภิธรรมอยู่ที่ศาลาการเปรียญ วัดกลาง (พระอารามหลวง) ไปเรื่อยๆโดยไม่มีกำหนด เพื่อเปิดให้บรรดาศิษย์ยานุศิษย์ได้มีโอกาสร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม
ความเห็น

  • !!ชมเชย!!น้องชมจันทร์ wrote on 19 กุมภาพันธ์, 2011, 11:31

    ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

  • บุญถึง wrote on 3 สิงหาคม, 2013, 13:18

    ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานและเป็นที่พึ่งของประชาชนต่อไป

  • รักแม่ wrote on 23 สิงหาคม, 2014, 18:14

    ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

ผู้เขียน

เขียน 35995 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2018 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics