เผยแพร่ รายชื่อ 7,015 ราย ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชฯ

แบ่งปัน

 

วันนี้(16 ก.พ.2554) ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2553     ทั้งนี้ ประกาศ ระบุว่า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ธันวาคม 2553   รวมทั้งสิ้น 7,015   ราย ดังรายนามท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554  ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี

คลิ๊กชมข้อมูลได้ที่ (www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/B/003/1.PDF )

 
ความเห็น

  • นายวิชาญ มุสิโก wrote on 4 มกราคม, 2012, 14:18

    รายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยภรณ์ปี พ.ศ.2554

ผู้เขียน

เขียน 35995 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2018 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics