พระราชทานเพลงยูงทอง

แบ่งปัน

๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๐๖

ยูงทอง เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ ลำดับที่ ๓๖ ประพันธ์ทำนองโดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยพระองค์ได้พระราชทานเพลงนี้ ให้เป็นเพลงประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๐๖

 

   ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมืองในปี พ.ศ. ๒๔๗๗ เป็นต้นมา ทางมหาวิทยาลัยได้ใช้เพลงประจำมหาวิทยาลัยทำนองมอญดูดาว ซึ่งประพันธ์โดยขุนวิจิตรมาตรา (สง่า กาญจนนาคพันธุ์) เป็นเพลงประจำมหาวิทยาลัยเรื่อยมา

 

  จนกระทั่งปี พ.ศ. ๒๕๐๔ ได้มีนักศึกษากลุ่มหนึ่งขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสเข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ขณะเสด็จมาทรงดนตรี ณ เวทีลีลาศ สวนอัมพร ภายในพระราชวังดุสิต ในวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๔

 

  พระองค์รับสั่งว่าจะทรงพระราชนิพนธ์เพลงประจำมหาวิทยาลัยพระราชทานให้แก่นักศึกษาธรรมศาสตร์ จนในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๐๖ พระองค์เสด็จฯ มาทรงดนตรี ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และทรงบรรเลงทำนองเพลงที่จะพระราชทานให้เป็นเพลงประจำมหาวิทยาลัยด้วย โดยมีนายจำนงราชกิจ (จรัล บุณยรัตพันธุ์)ข้าราชสำนัก เป็นผู้ประพันธ์เนื้อร้อง และยกร่างโดยหม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช

 

  ชื่อ ยูงทอง นั้น เป็นชื่อที่ชาวธรรมศาสตร์เรียก ต้นหางนกยูงฝรั่ง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ มาทรงปลูกไว้ที่หน้าหอประชุมใหญ่จำนวน ๕ ต้น เมื่อ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๐๖ เวลา ๑๔.๓๐ น. พร้อมกับทรงพระราชทานให้เป็นต้นไม้สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพราะหางนกยูงฝรั่งนั้น ออกดอกสีเหลืองและแดงในช่วงหน้าร้อน มีสีสอดคล้องกับสีประจำมหาวิทยาลัยคือสีเหลือง-แดง

 

  

 

 เพลงพระราชนิพนธ์ ยูงทอง

 

คำร้อง : นายจำนงราชกิจ

 

แหล่งศึกษาร่มเย็นเด่นริมสายชล เราทุกคนรักดุจหัวใจ
ปลูกยูงทองไว้เคียงโดมมุ่งประโลมโน้มใจรัก ธรรมจักรนบบูชาเทิดไว้

 

  เหลืองแดงแสงธรรมศาสตร์วิไล ปกแผ่ไปในทุกทาง
สัญลักษณ์ดีเด่นเห็นกระจ่าง อย่าจืดจางรักร่วมทางกันไป

 

  ทรงธรรมปานดังตราชูเด่น ทรงเป็นดวงธรรมนำทางให้
พิทักษ์รักษาเชิดชูไว้ อบอุ่นใจไปทุกกาล

 

  พระธรรมสถิตร่วมจิตสมาน ปฏิญาณรักสามัคคี
รักยูงทองงามเด่นเหนือนที ส่งศักดิ์ศรีไว้ให้ยิ่งยืนนาน

 

  ฟังเพลง http://www.youtube.com/watch?v=Mv9UP9UXfsE

 

ทั้งต้นยูงทอง ต้นไม้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงปลูกด้วยพระองค์เอง และเพลงพระราชนิพนธ์ยูงทอง ทำให้เหล่าชาวธรรมศาสตร์มีความปลาบปลื้มเป็นล้นพ้นในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เปี่ยมล้นไปด้วยน้ำพระทัย ที่แผ่ไพศาลไปทั่วแผ่นดิน

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

เพลงประจำมหาวิทยาลัย (มอญดูดาว)

 

ทำนอง มอญดูดาว คำร้อง ขุนวิจิตรมาตรา

 

 

  สำนักไหนหมายชูประเทศชาติ ด้วยอำนาจปกครองให้ผ่องเฟื่องเอย

เอ๋ยเราเป็นไทยเรารักไทยบูชาไทย ไม่ยอมให้ใครผู้ใดมาล้างเสรีไทย

 

  

  สำนักนั้นธรรมศาสตร์เอ๋ยและการเมือง (ซ้ำ) ก่อรุ่งเรืองสมบูรณ์เขตประเทศไทยเอย
เอ๋ยธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์การเมือง  ไทยจะเฟื่อง ไทยจะรุ่งเรืองก็เพราะการเมืองดี

  

 เหลืองของเราคือธรรมเอ๋ยประจำจิต (ซ้ำ) แดงของเราคือโลหิตอุทิศให้เอย
เอ๋ย เหลืองกับแดง เหลืองกับแดง เหลืองกับแดง ทุก ๆ แห่ง ทุก ๆแห่งแต่ล้วนเหลืองกับแดง

 

 ชื่อว่าธรรมแล้วเราเทิดให้สมไทย (ซ้ำ) ทุกอย่างไปงานหรือเล่นต้องเป็นธรรมเอย
เอ๋ย ใครรักชาติ ใครรักธรรมเหมือนกับเรา  จงมาเข้าและโปรดเอาใจช่วยเหลืองกับแดง

 

ฟังเพลง http://www.youtube.com/watch?v=LGNh7KiCQhA

 

 

 

 

 

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจากเว็บไซท์

 

http://www.pssgroup.moi.go.th/tree_king.html

และวิกิพีเดีย

 

 
ความเห็น

  • poo31 wrote on 9 กุมภาพันธ์, 2011, 14:38

    ทรงพระอัจฉริยภาพทางดนตรียิ่งนัก  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

  • กบ.ทบ. wrote on 7 พฤศจิกายน, 2012, 11:02

    ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

  • ภูดินันท์ wrote on 7 กุมภาพันธ์, 2015, 13:41

    ขอให้พระองค์ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ผู้เขียน

เขียน 35995 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2019 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics