“ในหลวง-ราชินี” โปรดเกล้าฯพระราชทานพวงมาลาวางหน้าศพ “ครูมาโนช”

แบ่งปัน

 

 

วันนี้(17ม.ค.2554) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เชิญพวงมาลาหลวง และพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ไปวางที่หน้าหีบศพ นายมาโนช ชฎารัตน์ ครูโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกุล

เมื่อเวลา 17.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เชิญพวงมาลาหลวง และพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ไปวางที่หน้าหีบศพ นายมาโนช ชฎารัตน์ ครูโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกุล สำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 จังหวัดปัตตานี ซึ่งเสียชีวิตจากการปฎิบัติหน้าที่ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2554 ตั้งศพบำเบ็ญกุศล ณ วัดนพวงศาราม อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

ในโอกาสนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมรี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรันตราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พระเจ้าหลานธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์อทิตยาทรกิติคุณ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ และโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประทาน วางที่หน้าหีบศพด้วย

 
ความเห็น

  • เป็นต่อ wrote on 17 มกราคม, 2011, 16:03

    ทรงมีน้ำพระทัยกับครู ผู้เป็นพ่อพิมพ์ เเม่พิมพ์ ของชาติ

ผู้เขียน

เขียน 35995 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2018 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics