7 วันอันตราย มีผู้เสียชีวิต 358 ราย พิษณุโลก-เชียงรายสูงสุด

แบ่งปัน

 

       วันนี้(5ม.ค.2554)   สรุป 7 วันอันตราย ตาย 358 ราย “อุบัติเหตุ-บาดเจ็บ”ลดลง สาเหตุใหญ่เมาแล้วขับ

       นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง ในฐานะประธานกรรมการและผู้อำนวยการความปลอดภัยทางถนน เป็นประธานแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2554 ในช่วงรณรงค์ 7 วันระวังอันตราย วันที่ 29 ธันวาคม ถึง วันที่ 4 มกราคม 2554 ว่า เกิดอุบัติเหตุทางถนน 3,497 ครั้ง เปรียบเทียบกับช่วงเทศกาลปี 2553 เกิด 3,534 ครั้ง ลดลง 37 ครั้ง หรือคิดเป็นร้อยละ 1.05

       ผู้เสียชีวิต 358 ราย เปรียบเทียบกับช่วงปี 2553 มีผู้เสียชีวิต 347 ราย เพิ่มขึ้น 11 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.17 ขณะที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 3,750 ราย เปรียบเทียบกับช่วงปีที่ผ่านมามีผู้บาดเจ็บ 3,827 ราย ลดลง 77 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.01

        จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ พิษณุโลก และเชียงราย จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ ลพบุรี 13 ราย จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด ได้แก่ เชียงราย 131 คน สาเหตุของอุบัติเหตุพบว่าการเมาสุราเป็นอันดับแรก รองลงมาคือการขับรถเร็ว โดยมีรถจักรยานยนต์เป็นพาหนะที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด รองลงมาคือ รถกระบะ

          นอกจากนั้น ยังพบว่า 1 ใน 4 ของผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ เป็นเด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี ถนนที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ ถนนนอกเขตทางหลวงแผ่นดิน ร้อยละ 63.85

 
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 35995 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2019 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics