สรุป 7 วันอันตราย ยอดผู้เสียชีวิต 39 ราย เจ็บ 44 ราย

แบ่งปัน

วันนี้ (4..2554) ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2554 สรุปผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในวันที่ 6 ของการรณรงค์ พบดังนี้

เกิดอุบัติเหตุ 346 ครั้ง เสียชีวิต 39 ราย บาดเจ็บและเสียชีวิตในเวลาต่อมา 44 ราย มียอดผู้บาดเจ็บ 362 ราย ซึ่งอุบัติเหตุสะสม 6 วัน เกิดอุบัติเหตุ 3,227 ครั้ง เสียชีวิต 325 ราย บาดเจ็บ 3,453 ราย

จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ พิษณุโลก เสียชีวิตสูงสุด จังหวัดเชียงใหม่ ผู้บาดเจ็บสูงสุด จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสาเหตุหลักคือเมาสุรา อันดับ 1 รองลงมา ขับรถเร็วเกินกำหนด

 
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 35995 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2019 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics