“ทางการไทย” เผยรายชื่อ 25 ผู้เสียชีวิต รถบัสพลิกคว่ำ

แบ่งปัน

 

วันนี้ (22..2553) นางสาวมธุรพจนา อิทธะรงค์ รองอธิบดีกรมการกงศุล พร้อมเจ้าหน้าที่จากกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) คณะแพทย์จากศูนย์ลำเลียง เวชศาสตร์การบิน กองทัพอากาศ พระสงฆ์ และญาติผู้เสียชีวิต รวม 70 คน ได้เดินทางออกจากท่าอากาศยานกองทัพอากาศกองบิน 6 ด้วยเครื่องบิน ซี 130 จำนวน 2 ลำ เพื่อเดินทางไปรับศพผู้เสียชาวไทย 25 ศพ และผู้บาดเจ็บ 4 คน ที่แพทย์อนุญาตให้เดินทางได้ จากทั้งหมด 10 คน กรณีรถบัสนักท่องเที่ยวชาวไทยประสบอุบัติเหตุพลิกคว่ำขณะลงจากเขาคาร์เมรอนในประเทศมาเลเซีย

นางสาวมธุรพจนา กล่าวว่า เจ้าหน้าที่สถานทูตไทยในกัวลาลัมเปอร์ได้ดำเนินการลำเลียงผู้บาดเจ็บและศพผู้เสียชีวิตจากโรงพยาบาลในเมืองอิโป้ห์ มายังสนามบินเมืองสุบัง เมื่อเครื่องบินไปถึงจะนำผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บเดินทางกลับทันที ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว กต.เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

สำหรับทางรัฐบาลมาเลเซียได้ให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์และอำนวยความสะดวกให้เป็นอย่างดี และเมื่อกลับมาถึง บริษัทประกันภัยจะจัดรถลำเลียงผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตกลับสู่ภูมิลำเนา ทั้งนี้ส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพมหานคร สุพรรณบุรี เพชรบูรณ์ เชียงราย และภูเก็ต สำหรับคนไทยที่เสียชีวิตทั้ง 25 คน ประกอบด้วย น.ส.มาลี บุญจันทร์ , นางณัฎฐิญา อินทร์ยิ้ม , นางปริญญา พาศน์กุลชัย , นางมัณฑณา พรหมด้วง , นายพยงค์ เครือจินลิ , นายพงษ์ศักดิ์ สวาทเพ็ชร์ , นายสำรวย สวาทเพ็ชร์ , นายศรีวัย สวาทเพ็ชร์ , นางอุไรวรรณ ลัดดากรม , น.ส.อิสริยา เที่ยงธรรม , นางอำไพวรรณ เที่ยงธรรม , นายพูนพร พูลแสง , ด.ญ.ณัฐกฤตา พูลแสง , น.ส.พิมลทิศ กอดสะอาด , นายวีระ จันทนกรณ์ , นางมะลิวัลย์ เมฆมหาพรหม , นางจันทร์เพ็ญ พงษ์ธนรัชต์ , นายธิติศักดิ์ พงศ์ธนรัชต์ , นายเอกชัย ณ บางช้าง , น.ส.ชุติมา ตรัวกูล , นายพงษ์ธเนศ อัครเชาวน์ , นางภัสร์นรี อัครเชาวน์นนท์ , นายภูวิดิษฐ์ ธนศักดิ์ธีณกุล , นางธนันธร ธนศักดิ์ธีณกุล และนางปิยะนันท์ คลิ้งช่วย

ส่วนคนไทยที่รอดชีวิต 10 คน ได้แก่ นายสมชัย ผลอนันต์ , นายจิรโรจน์ บุญถิชินวัฒน์ , นางอัจฉรา วิวัฒน์ , น.ส.ประมวลรัตน์ พิมพา , นางสุจรรย์จิรา ใจเอื้อย , นางธัญวรัตน์ พูลแสง , นายชูชาติ คลังสุวรรณ , นายรุ่งนภา คลังสุวรรณ , น.ส.อารีนา ส่งเสริม และนางดรุณี ส่งเสริม

 

 
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 35995 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2018 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics