บทละครพระราชนิพนธ์

แบ่งปัน

                พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงใช้เวลาว่างระหว่างทรงศึกษาที่ประเทศอังกฤษเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรกิจการต่างๆในประเทศอังกฤษและประเทศใกล้เคียง หนึ่งในกิจการที่เป็นความรุ่งเรืองของยุโรปที่พระองค์ได้ทอดพระเนตร คือการแสดงละครชั้นเยี่ยมของโลก ซึ่งเป็นที่พอพระราชหฤทัยมาก และทำให้ทรงมีงานอดิเรกอย่างหนึ่ง คือ การทรงพระราชนิพนธ์บทละครประเภทต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทละครพูด จนในที่สุด ทรงมีความชำนาญและทรงพระปรีชาสามารถในศิลปะแขนงนี้

                ในด้านงานละครพูด พระองค์ก็ทรงเป็นผู้พระราชทานกำเนิดงานด้านละครพูดให้เกิดขึ้นในประเทศไทยเป็นครั้งแรก ทั้งนี้ นอกจากพระองค์จะทรงพระราชนิพนธ์บทละครพูด เพื่อให้มีการจัดแสดงแล้ว พระองค์ยังทรงเป็นผู้แสดง กำกับการแสดง และเป็นผู้วิจารณ์ด้วย กล่าวได้ว่า ทรงเป็นผู้ที่วงการศิลปินประเภทศิลปะการแสดงละครเคารพสักการะ ในฐานะที่ทรงเป็นครูคนสำคัญพระองค์หนึ่งของวงการ

                ผลงานวรรณกรรมของพระองค์ที่ได้รับการยกย่องจากวรรณคดีสโมสร ได้แก่เรื่องมัทนะพาธา เป็นยอดแห่งบทละครพูดคำฉันท์ เรื่อง หัวใจนักรบ เป็นยอดแห่งบทละครพูด มีเนื้อหาในเชิงปลุกใจให้รักชาติ เนื้อเรื่องแสดงถึงคุณประโยชน์ของเสือป่าและลูกเสือ และพระนลคำหลวง เป็นยอดแห่งบทละครประเภทคำหลวง

                โดยพระนามแฝงที่ทรงใช้ในการพระราชนิพนธ์บทละครช่วงก่อนครองราชย์ ก็คือ พระขรรค์เพชร ภายหลังครองราชย์แล้ว ทรงใช้พระนามแฝงว่า ศรีอยุธยา

 
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 3977 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2018 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics