“อภิสิทธิ์”ชี้ พื้นฐานการเมืองยังคงมีปัญหา

แบ่งปัน

 

 

วันนี้(5พ.ย.2553) นายอภิสิทธิ์ เดินทางร่วมประชุมวิชาการของสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 12 ที่ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ พร้อมกล่าวปาฐกถาในหัวข้อ”คุณภาพสังคมกับคุณภาพประชาธิปไตย

 

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า แม้ประเทศไทยจะมีการพัฒนาในหลายด้าน แต่พบว่าปัญหาพื้นฐานทางการเมืองนั้นยังคงเป็นปัญหาอยู่ ซึ่งตนเองได้เข้าสู่การเมืองในปี 2535 หลังจากปฏิวัติรัฐประหาร 1 ปีในปี 2534 และคิดว่าการปฏิวัติครั้งนั้นจะเป็นครั้งสุดท้าย โดยนำมาสู่การมีรัฐธรรมนูญที่ถือว่ามีเนื้อหาที่ดีที่สุดในโลก ในปี 2540 แต่สุดท้ายเชื่อว่าทุกคนต้องพบกับความผิดหวัง เนื่องจากเกิดความขัดแย้งทางการเมืองขึ้น จนนำไปสู่การปฏิวัติรัฐประหารอีกครั้งในปี 2549 ซึ่งผลในครั้งนั้นยังคงอยู่
       

นายอภิสิทธิ์กล่าวอีกว่า การพัฒนาการเมืองและสังคมโดยใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมา จึงถือเป็นเรื่องที่จำเป็น ซึ่งต้องมองอย่างรอบด้าน หรือแบบองค์รวม เพื่อให้การพัฒนาระบบการเมืองและสังคม ไปพร้อมๆ กับการพัฒนาประชาธิปไตย ซึ่งต้องมีการสร้างวัฒนธรรมพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นให้ได้

 
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 35995 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2018 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics