ผู้ว่าฯสุรินทร์ หวั่นน้ำท่วมใน จ.

แบ่งปัน

 

 

วันนี้(20ต.ค.2553) ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ สั่งเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังการติดตามน้ำท่วม หลังเข้าตรวจพบ บางจุดของอำเภอท่าตูม เริ่มมีน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมไร่นาชาวบ้าน

 

นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เปิดเผยว่า จากการออกตรวจและติดตามในพื้นที่ พบว่าในบางจุดของอำเภอท่าตูม เริ่มมีน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมไร่นาชาวบ้านบ้างแล้ว ทำให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ซึ่งส่วนมากปลูกข้าวมะลิพันธุ์ดีของจังหวัดสุรินทร์ เกิดความวิตกกังวล

 

เนื่องจากข้าวหอมมะลิออกรวงและใกล้ถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยว เกษตรกรบางรายจำเป็นต้องเร่งเกี่ยวข้าวก่อนที่จะถูกน้ำท่วมและสร้างความเสียหาย ส่วนใหญ่ต้องลุยน้ำเกี่ยวข้าวและใช้กะละมังขนข้าวหนีน้ำกันจ้าละหวั่น และคาดว่าหากระดับน้ำสูงกว่านี้ข้าวหอมมะลิในไร่นาของเกษตรกรอาจจะได้รับความเสียหายอย่างแน่นอน

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า ปริมาณน้ำในลำน้ำมูลจนถึงขณะนี้ ยังมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น จึงได้สั่งการให้นายอำเภอทุกอำเภอออกตรวจตราพื้นที่ประสบภัยและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด หากประสบภัยน้ำท่วมให้รีบรายงานให้จังหวัดทราบ และออกประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน และนายอำเภอสามารถช่วยผู้เดือดร้อนได้ทันที

 

ส่วนความเสียหายด้านการเกษตรต้องให้เจ้าหน้าที่เกษตรประเมินความเสียหาย พร้อมแจ้งให้อำเภอเตรียมข้อมูล เตรียมภาพความเสียหาย เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนต่อไป และกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงาน เช่น เกษตรจังหวัด ประมงจังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด แรงงานจังหวัดป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ต้องเตรียมความพร้อมในการให้การช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนอย่างทันท่วงที

 
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 35995 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2018 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics