กรมบัญชีกลางขยายสิทธิ์รักษา ขรก. เบิก รพ.เอกชนได้

แบ่งปัน

 

วันนี้(29ก.ย.2553) อธิบดีกรมบัญชีกลาง ขยายเวลา การรักษาพยาบาลให้ข้าราชการ ให้สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลเอกชนได้

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ได้ขยายสิทธิ์สวัสดิการการรักษาพยาบาลให้กับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้ได้รับบำนาญ และครอบครัว ให้สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชนได้ โดยไม่ต้องเข้ากรณีฉุกเฉินถึงชีวิต ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มช่องทางในการรักษา เพราะปัจจุบันโรงพยาบาลของรัฐมีผู้ป่วยหนาแน่นมาก

สำหรับเกณฑ์การใช้สิทธิ์โรงพยาบาลเอกชนต้องเป็นโรคที่มีการนัดผ่าตัดล่วงหน้า รวมถึงการคลอดบุตร โดยโรงพยาบาลจะเบิกตรงกับกรมบัญชีกลาง ขณะที่ผู้มีสิทธิ์ต้องรับผิดชอบส่วนเกินค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าอวัยวะเทียม และอุปกรณ์แพทย์ โดยในอนาคตจะขยายหลักเกณฑ์ให้ครอบคลุมเพิ่มมากขึ้น ขณะที่สิทธิ์การเบิกกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน ยังมีอยู่เช่นเดิม

 
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 35995 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2018 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics