อานันท์เร่งประชุมขอเหตุผลรัฐตัด 7 ประเภทกิจการรุนแรง

แบ่งปัน

วันนี้ (6 ก.ย.) นายอานันท์ ปันยารชุน ประธานคณะกรรมการ 4 ฝ่าย เปิดเผยว่า ทางคณะกรรมการ 4 ฝ่าย ไม่ติดใจในการปรับลดประเภท 18 กิจการรุนแรง เหลือเพียง 11 กิจการรุนแรง เพราะเป็นอำนาจในการตัดสินใจของรัฐบาล แต่อยากให้มีการชี้แจงเหตุผลในการตัด 7 ประเภทออก เพื่อให้เกิดความเข้าใจต่อประชาชนทั้งประเทศ อย่างไรก็ตาม ทางคณะกรรมการ 4 ฝ่าย ยังคงบอกว่า การแยกเป็น 18 กิจการรุนแรงนั้น น่าจะมีความเหมาะสมมากกว่า เพราะมีความเข้มข้นมากกว่าการแยกเป็น 11 ประเภทกิจการ

นายอานันท์ กล่าวเพิ่มเติมว่า แม้ศาลปกครองจะเลิกคุ้มครองบางโครงการใน 76 โครงการ แต่ทางภาคเอกชน ทุกๆ โครงการ ได้มีการทำลายลักษณ์อักษรไว้แล้ว ว่าจะดำเนินการตามแนวทางของคณะกรรมการอิสระ ในการจัดทำ EIA และ HIA

ในวันศุกร์ที่(10 ก.ย.) คณะกรรมการ 4 ฝ่าย จะมีการเรียกประชุม เพื่อทำความเข้าใจ และขอเหตุผลในการตัดกิจการรุนแรงของรัฐบาลออก
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 10319 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2019 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics