‘อานันท์’ แนะรัฐบาลเลิกพ.ร.ก. สร้างบรรยากาศ ปรองดอง

แบ่งปัน

วันนี้(22 ก.ค.) เมื่อเวลา 18.00 น.นายอานันท์ ปันยารชุน ประธานคณะกรรมการปฏิรูป (คปร.) แถลงภายหลังการประชุม คปร.ว่า รัฐบาลภายใต้การนำของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศใช้ พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ในช่วงเดือนเม.ย.-พ.ค.ที่ผ่านมา ถือว่าได้ใช้เป็นเวลาล่วงเลยมานาน และเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองขณะนี้ได้คลี่คลายไปในทิศทางที่สงบลงและ เข้าสู่สภาวะปกติมากขึ้น คณะกรรมการปฏิรูปจึงมีความห่วงใยว่า การบังคับใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน อาจส่งผลเสียต่อการสร้างความสมานฉันท์ในบ้านเมืองมากกว่าผลดี อีกทั้งไม่สอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย

นายอานันท์ กล่าวอีกว่า หลังจากที่คณะกรรมการฯ ได้ประชุมและหารือกันด้วยการไตร่ตรองจากมุมต่าง ๆ อย่างหลากหลายและกว้างขวาง คณะกรรมการปฏิรูปจึงเห็นพ้องกันเสนอให้รัฐบาลพิจารณายกเลิกการบังคับใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน โดยเร็ว ทั้งนี้ เชื่อมั่นว่าการตัดสินใจยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน จะช่วยให้บรรยากาศทางการเมืองและของประเทศชาติดีขึ้น รวมถึงจะเป็นประโยชน์ต่อกระบวนการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลเอง


นายอานันท์ กล่าวต่อว่า คณะกรรมการปฏิรูปตระหนักว่าความขัดแย้งทางการเมือง แม้จะลดความรุนแรงลง แต่ยังคงดำรงอยู่และรัฐบาลต้องใช้เวลาในการสะสาง อย่างไรก็ตาม ในเรื่องนี้คณะกรรมการฯ อยากเห็นรัฐบาลใช้วิธีและมาตรการทางการเมืองเป็นวิธีการหลักในการแก้ไข สถานการณ์มากกว่า ซึ่งการยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี

ประธานคณะกรรมการปฏิรูปกล่าวย้ำด้วยว่า การพิจารณาดังกล่าว คณะกรรมการปฏิรูปได้มองทุกมุม จึงเห็นควรตามมติดังกล่าว พร้อมยืนยันว่า การขอให้พิจารณายกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ไม่มีวาระซ่อนเร้น แต่ประเด็นอยู่ที่ว่า ถ้าเรายึดหลักปกครองแบบประชาธิปไตย เราต้องดูปัญหาเหล่านี้ในเชิงการเมือง และได้ส่งมติดังกล่าวไปทางโทรสารถึงนายกรัฐมนตรีให้รับทราบแล้ว ส่วนรัฐบาลจะตัดสินใจอย่างไร เป็นดุลยพินิจ และหากไม่มีการยกเลิกตามคำร้อง ก็คงไม่เป็นปัญหาต่อการทำงานของคณะกรรมการปฏิรูป และคณะกรรมการฯ จะทำงานต่อไป
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 35995 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2019 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics