‘สุริยะใส’เตือนรัฐบาลไม่ควรปั่นกระแส

แบ่งปัน

วันนี้(12 ก.ค.) นายสุริยะใส กตะศิลา เลขาธิการพรรคการเมืองใหม่ กล่าวถึงกรณีรัฐบาลเสนอตั้ง นายอานันท์ ปันยารชุน ประธานคณะกรรมการปฎิรูป และ นพ. ประเวศ วะสี ประธานกรรมการสมัชชาปฏิรูป ว่า รัฐบาลไม่ควรปั่นกระแสสร้างฝันให้ประชาชนเข้าใจคณะกรรมการปฏิรูปฯเป็นยาสารพัดนึกที่จะเยียวยาวิกฤติบ้านเมืองได้ใน 3-5 ปี เพราะงานของคณะกรรมการปฏิรูปเป็นงานระยะยาว ต้องใช้เวลา รวมทั้งความรู้ความเข้าใจของสังคมในหลายเรื่อง

 

โดยระหว่างนี้รัฐบาลอภิสิทธ์ต้องจัดลำดับความสำคัญของปัญหา และมีมาตรการต่อเนื่องเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการเร่งจัดการกลุ่มก่อการร้าย กลุ่มติดอาวุธที่ก่อความไม่สงบในหลายพื้นที่ หรือขบวนการล้มเจ้า เพราะถือเป็นภาระของรัฐบาลและฝ่ายความมั่นคง จะเอาไปรวมกับคณะกรรมปฏิรูปฯคงไม่ได้

ถ้ารัฐบาลยังจัดการกลุ่มก่อความไม่สงบและเครือข่ายก่อการร้ายไม่ได้ ก็จะส่งผลให้คณะกรรมการปฏิรูปทำงานลำบากขึ้น จนอาจล่มกลางคัน เพราะสังคมขาดความเชื่อมั่นและไม่คิดว่าคณะกรรมการปฏิรูปเป็นคำตอบสุดท้ายของประเทศ”

 

นายสุริยะใส กล่าวด้วยว่า การตั้งคณะกรรมการปฏิรูปครั้งนี้ ถือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิมีความน่าเชื่อถือ พรรคการเมืองใหม่ไม่ติดใจในตัวของบุคคลที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาบ้านเมือง แต่ติดใจในกรอบอำนาจหน้าที่ ขณะเดียวกันรัฐบาลต้องเร่งทำความเข้าใจกับประชาชนว่ากรอบภารกิจและอำนาจหน้าที่มีมากน้อยแค่ไหน เพราะต้นทุนของคณะกรรมการการและความตั้งใจอย่างเดียวคงไม่สามารถบรรลุจุดมุ่งหมายได้ ถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนจากประชาชน ประสบการณ์ของสังคมต่อคณะกรรมการชุดต่างๆที่ตั้งโดยรัฐบาลในแต่ละคณะที่ผ่านมา มักไม่ประสบความสำเร็จ เป็นการถ่วงปัญหามากกว่าจะแก้ปัญหา อย่างไรก็ดีคณะกรรมการปฏิรูปจะต้องเร่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนอีกทางหนึ่งด้วย

 
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 35995 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2019 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics