กฟผ. เดินหน้าแจงข้อดี-ข้อเสียโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

แบ่งปัน

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์วันนี้(6 ต.ค.) นายสมบูรณ์ อารยะสกุล รองผู้ว่าการพัฒนา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า กฟผ.ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษา จัดทำผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ เกี่ยวกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 44,815 ชุด พบว่า ผู้ตอบ 64% เห็นด้วยกับการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศ ส่วน 32% ไม่เห็นด้วย และอีก 4% ไม่แสดงความคิดเห็น อย่างไรก็ตาม 59% ไม่เห็นด้วยที่จะก่อสร้างในจังหวัดตัวเอง มีเพียง 32% ยอมรับได้ ส่วนอีก 9% ไม่แสดงความคิดเห็น

 

นายสมบูรณ์ กล่าวว่า อย่างน้อยคนไทยก็ยอมรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มากขึ้น ทุกฝ่ายจะชี้แจงข้อดีข้อเสียต่อไป จะสร้างหรือไม่ขึ้นอยู่กับการยอมรับของประชาชน ผลดีคือ ไม่ก่อภาวะโรคร้อน ต้นทุนค่าไฟฟ้าต่ำ เป็นความมั่นคงระยะยาวของประเทศ เพราะก๊าซธรรมชาติและน้ำมันมีแนวโน้มลดลงและราคาแพงขึ้น


ทั้งนี้การศึกษาสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ เป็นส่วนหนึ่งของการกระจายเชื้อเพลิง จากปัจจุบันไทยพึ่งพาก๊าซธรรมชาติผลิตไฟฟ้า 70% เพื่อลดความเสี่ยงการพึ่งพาเชื้อเพลิง โดยตามแผนจะพัฒนากำลังไฟฟ้าระยะยาว (พีดีพี) 15 ปี ที่จะใช้เชื้อเพลิงหลัก ทั้งก๊าซฯ ถ่านหิน นิวเคลียร์ อย่างไรก็ตาม การที่ รมว.พลังงาน แต่งตั้งอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงแผนพีดีพีชุดใหม่ ที่มีนายพรชัย รุจิประภา ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน และมีทุกภาคส่วนเข้าร่วม จะทำให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นมากขึ้น จากนั้นจะทำประชาพิจารณ์ เชื่อว่าแผนการกระจายเชื้อเพลิง ซึ่งมีความจำเป็นต่อประเทศจะได้รับการยอมรับมากขึ้น
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 35995 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2018 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics