รัฐเตรียมส่งเสริมธุรกิจ “อีคอมเมิร์ซ” หลังโตสวนกระแสศก.

แบ่งปัน

คอมพิวเตอร์วันนี้(16 ก.ค.) นายคณิสสร นาวานุเคราะห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวถึง ธุรกิจค้าสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ต หรืออีคอมเมิร์ซ ที่โตสวนกระแสเศรษฐกิจไทยที่ซบเซา โดยคาดว่า มูลค่ารวมปีนี้ยังขยายตัวร้อยละ 50 หรือมีมูลค่าสูงถึง 600,000 ล้านบาทในปีนี้ คาด ปี 2556 จะมีมูลค่าสูงถึง 1.2 ล้านล้านบาท ตามเป้าหมาย 

ทั้งนี้เป็นผลมาจากความเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากขึ้น ความนิยมจึงสูงขึ้น และที่สำคัญการซื้อขายผ่านระบบนี้ ผู้ซื้อและผู้ขายไม่ต้องสิ้นเปลืองค่าเดินทางด้วย ขณะเดียวกัน ทางการเข้ามาดูแลการค้าขายสินค้ามากขึ้น ทั้งในด้านกฎหมาย การแนะนำการทำธุรกิจ จึงทำให้เกิดความเชื่อมั่นมากขึ้น

นายคณิสสร ระบุว่า ในปัจจุบันการค้าผ่านระบบอีคอมเมิร์ซ ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดเล็ก กว่าร้อยละ 90 เป็นการค้าระหว่างผู้ผลิตผู้ดำเนินธุรกิจ (BUSINESS) ไปสู่ผู้บริโภค (CONSUMER) หรือ B-C แต่ในขณะนี้ กรมฯ ได้ส่งเสริมให้เกิดการค้าระบบ B-B ให้มากขึ้นเพื่อขยายระบบการค้า รวมทั้งการท่องเที่ยวให้เพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ กรมพัฒนาธุรกิจ จัดงานปฐมนิเทศโครงการ e-Commerce Online รุ่นที่ 3 เพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแก่ผู้ประกอบการ รวมถึงมุ่งสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ๆ ด้วยการเปิดอบรมให้ความรู้ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แก่ผู้ประกอบการ ผ่านเว็บไซต์  www.dbdacademy.com แบ่งเป็นหลักสูตรต่าง ๆ คือ หลักสูตรความรู้เบื้องต้นด้าน อี-คอมเมิร์ซ หลักสูตรการตลาดอี-คอมเมิร์ซ หลักสูตรการพัฒนาขีดความสามารถผู้ประกอบการอี-คอมเมิร์ซ หลักสูตรธรรมาภิบาลภาคธุรกิจ งบการเงินสำหรับผู้บริหาร และการเขียนจดหมายภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 35995 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2019 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics