ครม.เห็นชอบร่าง พ.ร.บ. ปรับเงินเดือนตำรวจ

แบ่งปัน

         วันนี้ (23 มิ.ย.) นายศุภชัย ใจสมุทร รองโฆษกรัฐบาล แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.ได้อนุมัติในหลักการร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ…. และร่างพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่..)พ.ศ…. รวม 2 ฉบับ ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.)เสนอและให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตรวจพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป ซึ่ง ร่าง พ.ร.บ.เกี่ยวกับตำรวจดังกล่าวมีหลักการคือ
       
       1.เนื่องจากข้าราชการตำรวจมีภารกิจในการรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางอาญา การอำนวยความยุติธรรมทางอาญา และเป็นผู้ที่บังคับใช้กฎหมายที่ให้คุณและให้โทษ รวมทั้งข้าราชการในต่างจังหวัดที่ต้องปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงชีวิต สมควรปรับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งให้เหมาะสมกับอำนาจหน้าที่และสภาพสังคมเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้ข้าราชการตำรวจอยู่ในสังคมได้อย่างมีเกียรติ โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ทีไม่ชอบ 2.สตช.มีอำนาจหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย การจับกุมและสอบสวนการกระทำผิดทางอาญาโดยมีค่าใช้จ่ายหรือเบี้ยเลี้ยง น้ำมันเชื้อเพลิง อาวุธยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะ และการปลูกสร้างอาคารที่พักเป็นสวัสดิการแก้ข้าราชการตำรวจ
       
       นายศุภชัย กล่าวอีกด้วยว่า สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติทั้ง 2 ฉบับนี้ คือ ร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ. … 1.กำหนดให้รัฐอุดหนุนงบประมาณรายจ่ายให้เพียงพอกับการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่และ2.การปรับระดับเงินเดือนชั้นยศต่างๆ 3.กำหนดอัตราเงินเดือนและอัตราเงินประจำตำแหน่ง และการจ่ายเบี้ยเลี้ยงรวมทั้งกำหนดบัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งไว้เป็นการเฉพาะ (ร่างมาตรา 5 แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 68)
ความเห็น

 • เรืองฤทธิ์ wrote on 25 มิถุนายน, 2009, 12:33

  ดีมากครับ เห็นด้วย

 • สมศักดิ์ wrote on 10 กรกฎาคม, 2009, 11:56

  เห็นด้วย……………รอ

 • Ekezhnpy wrote on 15 กรกฎาคม, 2009, 4:46

  omkgsc

 • jack wrote on 29 มิถุนายน, 2010, 14:40

  ทำไมทหารชั้นผู้น้อยไม่เห็นได้เงินประจำตำแหน่งทั้งที่เสี่ยงอันตรายเหมือนกัน(3 จชต.)

 • zero1 wrote on 29 กันยายน, 2010, 11:41

  อยากทราบว่าตำรวจชั้นประทวนปี 54 เงินเดือนเริ่มต้นที่เท่าไร มีสวัสดิการอะไรบ้าง แล้วถ้าสอบเป็นสัญญาบัตรแล้ว เริ่มต้นที่เท่าไร สวัสดิการอะไรบ้าง ……ภาคบุคคลทั่วไปสอบเป็นชั้นประทวนเอาวุฒิ ปวส มาสอบ พออีก 1ครึ่งเรียนจบปริญญาสามารถสอบนายตำรวจได้เลยหรือเปล่า ….ขอรบกวนท่านผู้รู้ช่วยตอบด้วย แบบว่าอยากเป็นตำรวจแต่ก็อยากมีความมั่นคงด้วยค่ะ…ฝากด้วยนะคะ
  ด้วยความเคารพ

 • zero1 wrote on 29 กันยายน, 2010, 11:42

  ส่ง email มาที่ mon1mona@yahoo.com ได้นะคะ ท่านผู้รู้
  ขอรบกวนด้วยค่ะ

 • editor1 wrote on 29 กันยายน, 2010, 15:11

  http://www.welfarepolice.com/ คุณต้อง เช็คที่ website นี้ เผื่อจะได้คำตอบ คำตอบมันไม่ตายตัวหรอก นะ เรื่องสวัสดิการ ผลประโยชน์ นะ เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนเเปลง อยู่ตลอด

ผู้เขียน

เขียน 3977 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2018 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics